Studentermedarbejder til Ledelsessekretariatet i Koncernservice i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

Vil du være tæt på beslutningsprocesserne og få indsigt i, hvordan styringen fungerer i en stor offentlig organisation?
 
Ledelsessekretariatet i Koncernservice i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning søger en student, som gerne vil snuse til offentlig økonomistyring og trives med selvstændige opgaver og stort ansvar tæt på direktionen.  
 
I Ledelsessekretariatet i Koncernservice servicerer vi to koncernenheder i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning: Koncernservice og Koncern IT. De to enheder er Shared Service-centre på hhv. det administrative område og it-området, og betjener kommunens syv forvaltninger. I Ledelsessekretariatet betjener vi således to moderne offentlige virksomheder med næsten 1.000 ansatte og med et samlet budget på ca. 1 mia. kr.  
 
Vi søger en studentermedarbejder, som har lyst til at indgå som en central del i en lang række af vores opgaver på tværs af kontoret. Derfor søger vi fagligt dygtige studerende, der har mod på varierende og udfordrende arbejdsopgaver i et spændende og dynamisk miljø.  
 
Som student i Ledelsessekretariatet skal du gerne:  
  • have analytisk sans og talforståelse  
  • kunne lide at skrive  
  • være god til at samarbejde og kommunikere  
  • kunne tage ansvar for ”den gode proces”  
  • have indgående kendskab til Officepakken og være vant til at arbejde i Excel   
– samt være indskrevet på en videregående uddannelse, f.eks. cand.polit, cand.scient.pol el. lignende, enten på bachelor-delen eller kandidatdelen af dit studie.  
 
Vi arbejder i Ledelsessekretariatet bl.a. med:  
  • Økonomistyring  
  • Udgiftsanalyser og indtægtsprognoser  
  • Bidrag til kommunens effektiviseringsstrategi  
  • Ledelsesbetjening af vores to direktører, herunder udarbejdelse og proces af sager til Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningens direktion  
  • Organisationsudvikling    
Som studentermedhjælper vil dit arbejde være centreret omkring bidrag til vores løbende økonomistyring, analyser af udgifter og indtægter i de to koncerner samt bidrag til vores ledelsesbetjening. Vi forventer, at du er god til at arbejde med og ”knuse” tal, klart kan videreformidle et budskab og er god til at koordinere små og store opgaver. Vi lægger desuden vægt på, at du deltager i alle dele af sekretariatets arbejde og i vores faglige diskussioner.  
 
Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer samtidig, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Den gennemsnitlige arbejdstid er 15-20 timer pr. uge.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.  
 
Flere oplysninger  
Du kan få supplerende oplysninger om stillingerne ved henvendelse hos teamleder Frej Leilund på 2498 0141 (fra uge 29) eller kontorchef Ulrik Bundgaard på 2939 8405 (fra uge 31). 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 20. august 2017
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.