Sprogvurdering og sprogstimulering til børn i 3-5 års alderen

Når dit barn bliver 3 år gammelt vil en pædagog i børnehaven, der kender dit barn, vurdere om dit barn har brug for en målrettet indsats der understøtter dit barns sproglige udvikling. Sprogindsatsen vil pædagogen tilrettelægge i samarbejde med dig.

Børn, der har modtaget en målrettet sprogindsats sprogvurderes igen, når de bliver 5 år. Sprogarbejdet tilrettelægges og finder sted i barnets børnehave.

Inden skolestart bliver dit barns dansksproglige udvikling igen vurderet, og du bliver som forælder tilbudt en afsluttende samtale. Denne samtale bliver tilbudt alle forældre.

For at dit barn skal modtage en sammenhængende og målrettet sprogindsats, følger sprogvurderingen automatisk barnet, når dit barn skifter institution og når dit barn skal i skole.

Sprogvurdering hvis dit barn ikke går i børnehave

Alle børn i 3-5 års alderen, der ikke går i børnehave, som taler et andet sprog end dansk hjemme i familien, vil blive indkaldt til en obligatorisk sprogvurdering. Du vil modtage et brev fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvori du og dit barn bliver inviteret til et møde om sprogvurdering i en børnehave. Her vil en pædagog sprogvurdere dit barn. Det foregår som en leg og samtale med barnet, hvor pædagogen registrerer dit barns sproglige svar.

Hvis dit barn har behov for sproglig støtte skal det modtage sprogstimulering i 30 timer om ugen i en børnehave. Du skal udfylde et ansøgningsskema til en 30 timers plads i en børnehave, sammen med den pædagog, der sprogvurderer dit barn. Pædagogen har ansøgningsskemaet.

Senest 3 måneder efter sprogvurderingen vil du modtage en 30 timers plads til dit barn i en daginstitution. Det er særligt uddannede pædagoger, som varetager sprogstimuleringen af dit barn i daginstitutionen.

Læs mere om rammer og regler for sprogvurdering:

Dagtilbudslovens §11

Mål og rammer for Københavns Kommunes samlede sprogindsats 0-5 år

 

PLUS-plads

Hvis dit barn har sproglige og/eller trivselsmæssige udfordringer, kan du som forælder, søge om en PLUS-plads til dit barn. Pladserne er placeret i almindelige daginstitutioner, hvor der i forvejen er mange børn med dansk som modersmål.

Læs om PLUS-pladser

Familiepladser

Hvis dit barn ikke trives optimalt og måske mangler overskud til at lege med andre børn, eller har svært ved at finde ind i fællesskabet, har du som forælder mulighed for at søge om familieplads.

Læs om familiepladser