Hvornår får jeg affaldsbeholderen og køkkenkurven til bioaffald?

Vi leverer nye bioaffaldsbeholdere til hovedparten af etageejendomme, villaer og rækkehuse i København. Sammen med den nye affaldsbeholder får alle husstande, der skal sortere bioaffald, en startpakke i form af en lille køkkenkurv til den indendørs sortering og biologisk nedbrydelige poser.

Etageboliger

Affaldsbeholderne og køkkenkurvene leveres mellem august og oktober 2017. Se, hvornår beholderen ruller ind i din gård.

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages forskydning i leveringen af køkkenkurven og bioaffaldsbeholderen i gården/ejendommen.

Der vil være få ejendomme, som ikke får de nye affaldsbeholdere i første omgang på grund af de fysiske forhold ved ejendommen. Vi arbejder på at finde individuelt tilpassede løsninger til de ejendomme, der har særlige udfordringer.

Villaer og rækkehuse

Beholderne leveres i november/december 2017. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at det skal være muligt for villaer og rækkehuse at framelde sig ordningen. Se mere under punktet 'Kan jeg framelde mig bioordningen?'

Skal jeg betale for den nye beholder?

Bioaffaldsbeholderen dækkes af det eksisterende affaldsgebyr, så det kommer ikke til at koste mere.

Det er ikke muligt at betale mindre i affaldsgebyr ved fx at lade væremed at sortere bioaffald, men på sigt kan man få en mindre eller færre beholdere til restaffald, og så falder prisen.

Hvor store er beholderne og køkkenkurvene, og hvor mange får vi?

Etageboliger

Etageboliger får en 190 liters beholder (108 cm høj, 55 cm bred og 71 cm dyb) pr. 30 boliger, dog minimum en beholder pr. standplads, hvor der i forvejen står en beholder til restaffald. 

Villaer og rækkehuse

Villaer og rækkehuse får en 140 liters beholder (110 cm høj, 49 cm bred og 55 cm dyb).

Køkkenkurven

Køkkenkurven er 23 cm høj, 25 cm bred og 20 cm dyb. Hver husstand får én kurv.

Må jeg dele biobeholder med min nabo (særligt for villaer og rækkehuse)?

Ja, det må du gerne. Hvis du og din nabo aftaler det, skal I blot give besked om det via Nem Affaldsservice. Du skal huske, at du kun kan melde delebeholder ind i Nem Affaldsservice i perioden 1.- 31. august 2017.

 • Den, som skal have biobeholderen stående på matriklen, melder ind via DEL DIN BIOBEHOLDER.
 • Den, som deler, men ikke har den stående på grunden, skal huske at framelde sig via FRAMELD BIOBEHOLDER.

Hvad må komme i beholderen til bioaffald?

Alle ubrugelige madrester, både rå og tilberedte, må komme i biobeholderen, fx:

 • Frugt og grønt
 • Gryn, korn, ris, pasta og brød
 • Nødder og nøddeskaller
 • Æg og æggeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og teposer
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Pålæg
 • Sovs og fedt

Du må også gerne komme brugt køkkenrulle og afskårne blomster i biobeholderen.

Hvordan undgår jeg lugtgener?

I køkkenet

Hvis du sørger for, at bioaffaldet kommer i en biopose i køkkenkurven, og du jævnligt tømmer køkkenkurven, minimerer du risikoen for lugtgener i køkkenet. Smider du stærkt lugtende madaffald ud, kan du med fordel tage affaldet med ud til beholderen hurtigst muligt.

I gården/skralderummet

Inden du smider bioposen i beholderen, er det vigtigt, at du binder knude på den. Så minimerer du lugtgener i gården/skralderummet.

Må jeg bruge almindelige poser til bioaffald?

Nej, du skal bruge biologisk nedbrydelige affaldsposer.

Hvordan får jeg nye bioposer?

Etageboliger

Vi arbejder på en bestillingsløsning til bioposer, så du kan bestille nye poser på vores hjemmeside. Den forventer vi at have klar fra september 2017.

Villaer

Bind en af de sidste bioposer fast på håndtaget af biobeholderen, så leverer skraldemanden nye poser til dig.

Hvor tit bliver beholderne tømt?

Etageboliger

Bioaffaldsbeholderne tømmes hver uge. Den konkrete tømningsdag vil fremgå af Nem Affaldsservice, med først når beholderen er leveret.

Villaer og rækkehuse

Bioaffaldsbeholderne tømmes hver 2. uge. I sommermånederne juni, juli og august tømmes de dog hver uge. Den konkrete tømningsdag vil fremgå af Nem Affaldsservice, når beholderen er leveret.

Hvad sker der med bioaffaldet?

Når du sorterer og afleverer bioaffaldet i den rigtige beholder, kører vi det til et biogasanlæg, hvor det omsættes til biogas og gødning.

Biogassen afsættes til naturgasnettet og erstatter fossilt brændsel. Det bruges til at lave elektricitet, varme og brændstof. Dermed mindskes CO2-udledningen. Gødningen indeholder vigtige næringsstoffer (fosfor, nitrogen, kalium og kulstof), som bringes tilbage til landbrugsjorden. Gødningen reducerer brugen af kunstgødning.

Kan vi få færre eller mindre beholdere til dagrenovation (restaffald), eller kan vi få ændret, hvor ofte de tømmes?

Etageboliger

Efter levering af bioaffaldsbeholderne vil det være muligt at få affaldskonsulenter ud og hjælpe med at finde det rette antal beholdere til jeres behov. 

Villaer

Du kan altid bestille en mindre beholder til restaffald, med mindre du allerede nu har den mindste, som er 140 liter. Se, hvilken beholder du har i Nem Affaldsservice under OVERBLIK.

Må virksomheder anvende bioaffaldsbeholderen, hvis de er med i ejendommens dagrenovationsordning?

Virksomheder i blandede bolig/erhvervsejendomme må benytte biobeholderen i et omfang, der svarer til en almindelig husholdning. Har virksomheden mere bioaffald end det, skal de have deres egen bioaffaldsordning hos en privat vognmand. Erhvervsejendomme uden boliger må ikke benytte kommunens bioaffaldsordning.

Kan jeg framelde mig bioordningen?

Etageboliger

Alle etageejendomme (med få undtagelser) vil få affaldsbeholdere til bioaffald, da så mange københavnere som muligt skal kunne sortere og aflevere bioaffald.

Villaer

Villa/rækkehuse kan framelde sig i Nem Affaldsservice ved hjælp af knappen FRAMELD BIOBEHOLDER. Bemærk, at framelding skal foregå i perioden 1. – 31. august 2017.

Hvis du ikke når det i den periode, vil du som udgangspunkt få beholderen ud, og den vil først blive hjemtaget efter udrulningsperioden. Da det er en frivillig ordning, kan du afmelde den herefter.