Specialkonsulent til udvikling af den specialiserede støtte i dagtilbud og skole

Børne- og ungdomsforvaltningen har igangsat en større udvikling af den specialiserede støtte i dagtilbud og skoler. Som ny specialkonsulent vil du bidrage til fremdriften i denne udvikling så børn med særlige behov i dagtilbud og skole udvikler sig fagligt, socialt og personligt. 
 
Som specialkonsulent kommer du til at være projektleder for en række forskelligartede udviklingsopgaver. Du vil her få ansvar for at planlægge udviklingsforløb, samskabende processer, kapacitetsopbyggende initiativer, analyser/evalueringer samt tilrettelægge og udvikle nye arbejdsgange. Det vil særligt være med indsatser, hvor medarbejdere med specialiseret viden i den tværfaglige support og ledere og medarbejdere i den almene praksis sammen skal understøtte barnet og læringsmiljøet i dagtilbud og skoler. Derudover vil du have ansvar for tilvejebringelse og formidling af ledelsesinformation og forskelligartede oplæg til styregrupper med videre på området.
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune er i gang med at udvikle samarbejdet mellem dagtilbud og skoler og den tværfaglige support (dvs. support fra psykologer, tale- og hørelærere og fys-ergo-medarbejdere). Afsættet for arbejdet er, at Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at Børnecenter København (BCK), der hidtil har varetaget support til specialområdet, skal kobles til den tværfaglige support i områderne, og dermed i højere grad også bidrage til arbejdet med de børn, der i dag modtager støtte i almenområdet. Du skal som specialkonsulent projektlede denne omstillingsproces i samarbejde med ledere og medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningens fem områder, der har det daglige ansvar for den specialiserede støtte i dagtilbud og skoler.   
 
Stillingen som specialkonsulent er forankret i Fagligt Center (Hans Nansens Gård) og du vil arbejde tæt sammen med centrets og andre medarbejdere og kolleger i din opgaveløsning. Dine opgaver i forbindelse med udviklingen af samarbejdet om den tværfaglige support vil ske i et tæt samarbejde med en styregruppe, herunder med afsæt i Københavns Kommunes pejlemærker for skole- og dagtilbudsområdet. Nogle opgaver kan kræve, at du i kortere perioder eller bestemte dage vil have arbejdsplads i et af de fem områder. I efteråret 2017 vil det særligt dreje sig om områdeforvaltningen i Indre by/Østerbro.   
 
Dine arbejdsopgaver vil fx være:   
 • Projektledelse af udviklingsprocesser og analyser som led i udviklingen af den tværfaglige support.   
 • Bidrage til igangværende initiativer til at udvikle et bedre samarbejde og support på tværs af områder, skoler og dagtilbud, herunder udvikling af et fælles børnesyn.   
 • Tovholder for oplæg og ledelsesinformation til styregruppen om igangværende omlægnings- og implementeringsprocesser.   
Dine kompetencer  
 • Du har faglig indsigt i det specialiserede børne- og ungdomsområde, herunder inklusion og specialområdet.   
 • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.pæd, cand.soc, cand.scient.pol eller lignende.
 • Du er stærk analytisk og er god til at kommunikere og formidle på alle niveauer – du formår at bygge bro mellem mennesker og holdninger.   
 • Du er en erfaren projekt- og evt. programleder.   
 • Du er god til at forstå og lede processer i en politisk organisation.   
 • Du har erfaring med at arbejde i en offentlig forvaltning og har organisatorisk forståelse. Du trives med forskelligartede opgaver, er god til at bevare overblikket, er ansvarlig og initiativrig.   
Vi tilbyder
 • En specialkonsulentstilling.   
 • En uformel arbejdsplads i højt tempo, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, godt humør og dialog.   
 • Løn- og ansættelse efter gældende overenskomst. 
 • Ansættelse hurtigst muligt og senest fra den 1.oktober 2017.
Yderligere oplysninger   
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos leder af Inklusion, Integration og Sundhed Christina Haahr Bach på 2928 1604 eller Specialkonsulent Rune Hejlskov på 2169 8344.   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017.    
Vi afholder første ansættelsessamtaler i uge 34. Det forventes, at der er to samtalerunder.   
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har et årligt budget på 10 mia. kr. og ca. 18.000 medarbejdere og 70.000 brugere. Forvaltningen har ansvar for kommunens aktiviteter for børn og unge fra 0-18 år herunder folkeskoler, dagtilbud, specialinstitutioner, fritidshjem og klubber.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.