Socialforvaltningen

Vi tager os af socialt udsatte, sårbare samt handicappede borgere i hovedstaden.

Socialforvaltningen er til for

 • Børn, unge og familier med sociale problemer
 • Børn og voksne med psykiatriske diagnoser
 • Psykisk udviklingshæmmede borgere - en del multihandicappede
 • Børn og voksne med fysisk handicap, fx borgere med synshandicap, epilepsi, spastisk lammelse, svære gigtformer, muskelsvindslidelser og medfødt eller erhvervet hjerneskade
 • Borgere, som er afhængige af stoffer og/eller alkohol
 • Borgere, der lever på gaden

Fire nye Borgercentre på vej i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen er i færd med at etablere fire nye borgercentre. Centrene vil være etableret i løbet af første halvår 2015:

 • Borgercenter Børn og Unge – fra 1. marts
 • Borgercenter Handicap – fra 1. marts
 • Borgercenter Hjemmepleje – fra 1. marts
 • Borgercenter Voksne – fra 1. maj

Borgercentrene samler de såkaldte myndighedscentre, drifts- og udviklingskontorerne og forvaltningens institutioner og tilbud inden for området.

Se den nye organisering her

Derfor borgercentre

De nye borgercentre skal først og fremmest skabe en større sammenhæng i indsatsen over for borgerne. Det sker ved, at vi i hvert borgercenter samler myndighedsarbejdet – dvs. sagsbehandling m.m. – og arbejdet med at drive og udvikle forvaltningens mange tilbud – fx bosteder, aktivitetstilbud og andre institutioner. Ambitionen er, at den enkelte borger oplever at møde én forvaltning, hvor afgørelserne og servicen er af høj kvalitet og hænger godt sammen.

Hvad kommer det til at betyde for borgerne?

Den største forandring for borgerne er umiddelbart, at en række enheder får nye navne, men der sker ingen flytninger eller andre praktiske ændringer nu og her. Derfor skal man stadig henvende sig der, hvor man hidtil har hørt til.

 • Børnefamiliecenter København bliver en del af Borgercenter Børn og Unge
 • Handicapcenter København bliver en del af Borgercenter Handicap
 • Socialcenter København bliver en del af Borgercenter Voksne
 • Hjemmeplejevisitationen bliver en del af Borgercenter Hjemmepleje
 • Rådgivningscenter København forventes at blive en del af Borgercenter Voksne fra 1.5, men det afventer den endelige organisering på misbrugsområdet.

Organisation

Borgercentre

Tilsyn med bo- og dagtilbud

Find information om tilsyn med Socialforvaltningens tilbud.

Retning og mål

Få overblik over, hvad der i øjeblikket fokuseres på i Socialforvaltningen

Videoer om og med vores målgrupper

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.

Socialudvalget

Læs om Socialudvalget
- opgaver, medlemmer, møder mm.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Socialforvaltningens nyhedsbrev
"Nyt fra det sociale område"