Socialfagligt personale til Botilbuddene Center Campo

Vi søger den 1. oktober 2017 flere nye medarbejdere med pædagogisk eller anden socialfaglig uddannelse og baggrund til vores botilbud på Mozarts Plads i Sydhavnen.
 
Om Botilbuddene Center Campo og vores arbejde
På Mozarts Plads ligger vores afdeling Engholmen og til efteråret flytter Møllehuset, som på nyværende tidspunkt er beliggende på Østerbro, også til Sydhavnen. I den forbindelse udvides der med syv pladser. Afdelingerne er oprettet efter ABL §105, hvor der ydes støtte efter SEL §85 og §83 til borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Bostedet kommer til at have 38 pladser fordelt på de to afdelinger. Beboerne er i alderen 18-80 år. Beboerne har psykisk funktionsnedsættelse og nogle har desuden psykiatriske diagnoser. Beboerne har i forskellig grad brug for støtte til personlige og praktiske gøremål samt til at strukturere deres hverdag. For at fungere og være trygge i hverdagen har beboerne brug for nærværende og stabile medarbejdere, der mestrer tydelig kommunikation, opretholdelse af en daglig struktur og en individuel pædagogisk tilgang i samarbejdet med den enkelte beboer. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og tilrettelægge støtten ud fra den enkeltes behov. I arbejdet vil du møde mange forskellige udtryksformer hos beboerne, og du må være indstillet på at selvdestruktiv og udadreagerende adfærd kan forekomme.
 
Du får
 • en arbejdsplads, hvor der altid er fokus på at skabe et højt fagligt niveau med læring og udvikling og hvor kompetenceudvikling prioriteres højt
 • mulighed for høj grad af indflydelse på din arbejdsplads
 • kollegaer, som vægter kollegial omsorg, respekt og anerkendelse højt
 • en beboergruppe, der stiller forskellige krav til medarbejderne
 • en arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig, og hvor medarbejderne tør kigge på sig selv og egen praksis. 
Vi forventer, at du
 • kan overholde og skabe en tydelig struktur og er loyal overfor trufne beslutninger
 • er selvstændig, stabil og udviklingsorienteret
 • har en etisk velfunderet og respektfuld tilgang til de mennesker, som du arbejder med
 • er interesseret og engageret i at støtte og fremme beboernes udvikling
 • bidrager engageret og positivt til teamets og arbejdspladsens udvikling
 • kan reflektere og dokumentere på et højt fagligt niveau og ser værdien i den faglige dokumentation
 • naturligt giver og modtager feedback, og at du er klar til at blive udfordret på din faglighed, fordi ingen bliver klogere alene
 • er velbevandret i brugen af it som et arbejdsredskab og kendskab til CSC Social vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår og yderligere information
Afdelingerne har døgnbemanding og vågen nattevagt. Arbejdstiden er fordelt på både dag- og aftenvagter samt weekendarbejde. Stillingerne er på 32-37 timer om ugen og aflønnes efter gældende overenskomst samt principperne i Ny løn. Tiltrædelse den 1. oktober 2017 eller hurtigst muligt.
 
Mere information
Du kan læse mere om Botilbuddene Center Campo og Center Campo på www.centercampo.kk.dk. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jette Bentsen på 5142 9040, afdelingsleder Marianne Helt på 2686 7564 eller botilbudsleder Jacob Christensen på 2328 3713.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34 og 35.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.