Social- og sundhedsassistenter til Plejeboligcenter Ryholtgård

På Ryholtgård varetager du alsidige opgaver, som tager udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens reformprogram ”Tryg og Aktiv hele livet” og Ældrepolitikken ”Lev Stærkt hele livet”. Vi har to attraktive ledige social- og sundhedsassistentstillinger i fast dagvagt med weekendarbejde hver fjerde weekend.
 
Ryholtgård er renoveret i 2010 og fremstår som et moderne plejeboligcenter med gode fysiske rammer for såvel medarbejdere som beboere. Vi er en engageret medarbejderstab, som er stolte af vores arbejde. Vi arbejder altid med udgangspunkt i beboernes ønsker, og stiller høje krav til egen og andres faglighed. Medarbejdergruppen er mangfoldig og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og ernæringsassistenter. Ryholtgård ligger godt placeret for offentlig transport og der er gratis P-pladser ved plejeboligcentret.
 
Som uddannet social- og sundhedsassistent lægger vi særligt vægt på, at du 
 • har lyst til at arbejde med faglighed, udvikling og kvalitet i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger
 • har lyst til at være med til sikre at hverdagslivet er meningsfuldt for beboerne i et tæt samarbejde med pårørende og kolleger
 • har erfaring og selvstændigt kan varetage ansvaret som kontaktassistent, og kan fungere som ansvarshavende assistent efter introduktion
 • tager ansvar for at arbejde med den grundlæggende og sammensatte sygepleje og har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • er sparringspartner og rollemodel for dine kolleger
 • tager medansvar for det gode arbejdsmiljø, ved eksempelvis at holde fokus på det der fungerer og ved at være åben og ærlig i din kommunikation med kollegerne
 • har erfaring i at arbejde med skriftlig dokumentation på et sikkert og fagligt niveau
 • brænder for at plejefaglig udvikling sættes i fokus i hverdagen
 • har en grundig og god plejefaglig viden, og har viden om og erfaring i at arbejde med ældre, aldring og ældre med demens
 • har et godt humør, engagement og gennemslagskraft
 • er ansvarlig og selvstændig samt kan indgå i teamwork.
Vi tilbyder dig
 • gode kolleger og en god introduktion til opgaverne
 • en arbejdsplads i kontinuerlig udvikling, med løbende deltagelse i spændende projekter
 • en arbejdsplads med fokus på kvalitet, faglighed og samarbejde
 • en arbejdsplads med trivsel for beboere og medarbejdere
 • indflydelse på arbejdsgange og indhold – vi lægger stor vægt på fleksibilitet for at imødekomme dine ønsker og behov i forhold til arbejdstider
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer – vi er knyttet til Københavns Sundhedsakademi. 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Stillingerne er på 32-35 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. oktober 2017 eller snarest efter.
 
Mere information
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte afdelingsleder Heidi Sonne Markussen på 3910 2530, sygeplejefaglig leder Tina Thornbech på 3910 2540 eller forstander Camilla Norby Larsen på 3910 2550. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 23. august 2017.
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 28. august.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.