Social- og sundhedsassistent til Natbasen i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Natbasen i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest søger en autoriseret social- og sundhedsassistent 25-28 timer i gennemsnit pr. uge, fra den 1. oktober 2017 eller snarest med ansættelse på botilbud Rønnebo, Bystævneparken i Brønshøj.  
 
Om Natbasen Center Nord-vest  
Natbasen Center-Nordvest, betjener Center Nord-Vest`s seks botilbud og yder hjælp og støtte til borgere der bor på: Botilbud Lygten, Botilbud Vestergårdsvej, Botilbud Kollektivhuset, Botilbud Bjergvænget Botilbud Ringergården og Botilbud Rønnebo.  
 
Med to faste personaler på Botilbud Rønnebo, samt p.t. to udekørende personaler fra Tomsgårdsvej.  
Natbasens funktion er at varetage de pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver, der måtte opstå i løbet af natten.  
Vi ønsker at tackler udfordringer og forandringer sammen, og Natbasens motto er: "vi holder en aftale"   
 
Vi forventer af dig, at du  
 • er autoriseret social- og sundhedsassistent   
 • har minimum to års erfaring – fagligt ajourført i somatisk og psykiatri område  
 • måske har erfaring med at arbejde om natten  
 • har erfaring med arbejde i socialpsykiatri område  
 • vægter at du er orienteret om tilgang/muligheder, herunder at ajourføre hjælp og støtte med afsæt i bl.a. Recovery tilgang – motiverende samtale   
 • har stor fokus på medicinpædagogik  
 • har styr på dine kompetencer og at det er en selvfølge for dig at sige til og søge hjælp, hvis du ikke kan 
Vi forventer, at du
 • medvirker til sparring og undervisning   
 • er konflikt nedtrappende.   
 • deltager i bl.a. planlagt supervision, undervisning, personalemøder i dagtimer  
 • omstillingsparat og forståelse for forskelligheder/kulturer   
 • er loyal og til at stole på  
 • er robust og god til at se det udfordrende i hverdagen    
 • robust kan både være stabil i fremmøde og personlig afklaring   
 • kan benytte EDB på brugerniveau   
 • ajourført førstehjælp   
Om stillingen  
 • Du kommer til at løse opgaver i tæt samarbejde med faguddannet kolleger  
 • Du kommer ikke ud for "alene arbejde"  
 • Du skal dokumentere elektronisk i et journalsystem/CSC.  
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt og fagligt sparre med dine kollegaer.   
 • 25-28 timer i gennemsnit pr. uge    
 • Du skal være indstillet på at gennemføre planlagt medicinkursus på 60 timer i Center Nord-Vest- regi.  
 • Der tilbydes ikke 7/7 arbejdsplan. Mødeplan aftales med leder.  
 • Din arbejdstid og arbejdsplads vil være fra kl 23:00-07:00 på Botilbud Rønnebo, hvor du er sammen med en kollega.  
 • Røgfri arbejdsplads  
Løn og ansættelse  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne for Ny Løn.   
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder Bo Baudtler på 2033 6888.   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 3. september 2017  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36/2017 med deltagelse af ledelses-, beboer- og medarbejderrepræsentanter. 
 
Om Center Nord-Vest  
Center Nord-Vest er et af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre, som aktuelt omfatter en række botilbud og samværs- og aktivitetstilbud, en hjemmevejledergruppe og en natbase. Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, at udvikle fællesskaber, at være åben overfor at lære nyt, at bidrage til lokalsamfundet, at være kulturel og kreativ, at have en sund og aktiv livsstil samt at være en attraktiv arbejdsplads med muligheder for personlig og faglig udvikling. Det tværfagligt sammensatte personale på ca. 260 ansatte arbejder recoveryorienteret og tilbydes løbende kompetenceudvikling, herunder supervision. Brugerindflydelse og pædagogiske sundhedsplaner er styrende for hverdagens indsats – og alle deltager i udviklingen af tilbuddene.  
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.