Social- og sundhedsassistent (aftenvagt) til demensafdelingen på Fælledgården

Som følge af en opprioritering af aftenvagten, søger vi en social- og sundhedsassistent til demensafdelingen på Østerbro.   
 
Demensafdelingen har to etager med hver 15 beboere. Tidligere har hver etage haft to faste aftenvagter og har deltes om en aftenvagt i springerfunktion.  
For at skabe det gode hverdagsliv hele døgnet, samt en rolig og hyggelig spiseoplevelse, har vi valgt at hver etage fremover bemandes med tre medarbejdere i de mest aktive aftentimer.  
 
Demensafdelingen er en del af Indre by/Østerbros Demensvidenscenter, der også rummer demensdagcenter og demensfaglig rådgivning.  
Demensafdelingen ligger i Plejeboligcenter Fælledgården, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Fælledgården bor der 193 beboere fordelt på demensafdelingen og fire somatiske afdelinger. I aftentimerne har centret en tværgående ansvarshavende sygeplejerske.  
 
Om jobbet  
Som aftenvagt er du en vigtig del af beboernes hverdagsliv og har ofte tæt kontakt til de pårørende.  
Du skal møde på arbejde med ønske om at gøre beboernes hverdag til noget særligt, samtidig med at overholde de faglige krav omkring dokumentation og udvikling.  
 
Du skal derfor være engageret i både pleje, kliniske sundhedsfaglige opgaver, hverdagsaktiviteter og pårørendesamarbejde.  
Vi er en afdeling der arbejder målrettet med at følge og udvikle den faglige viden og indsats på demensområdet. Det er derfor vigtigt, at du brænder for arbejdet med den demente borger og personcentreret omsorg.  
Afdelingen holder ugentlige tværfaglige beboerkonferencer, hvor aftenvagterne skiftes til at deltage. Afdelingen har desuden supervision ved lokalområdets demensfaglige rådgiver.  
 
Vi ønsker os medarbejdere med:  
  • Interesse for demens og det socialpædagogiske område  
  • Glæde ved at medvirke til at skabe en indholdsrig og samtidig tryg hverdag for beboerne  
  • Fagligt engagement og lyst til at være en del af et team der arbejder tværfagligt  
  • Omstillingsparat da to dage sjældent er ens  
  • Gerne et par års erfaring - evt inden for geriatri, medicin eller demensområdet    
Om området
I lokalområde IBØ samarbejder medarbejderne og borgerne om at skabe en oplevelse af sammenhæng, meningsfuldhed og håndterbarhed i den enkelte borgers hverdagsliv.  
Grundlaget for samarbejdet er at understøtte borgerens muligheder for oplevelse af velvære, tryghed og frihed samt muligheden for at deltage aktivt som medborger. Derfor samarbejder vi med relevante aktører i borgerens liv og i lokalsamfundet.  
 
Lokalområde IBØ er et af fem lokalområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og består af en hjemmeplejeenhed, syv plejecentre, et træningscenter, fire aktivitetscentre, et rehabiliteringscenter med døgndækning, et forebyggelsescenter, samt lokalområdekontorets konsulentfunktioner, studieunit og den lokale myndighedsfunktion.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Arbejdstiden er fortrinsvis fra kl 15.30 – 23.30.  
Aftenvagterne arbejder 5-2, dvs enten hver mandag-tirsdag eller hver onsdag-torsdag, samt hver anden fredag-lørdag-søndag.  
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.  
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Andreas Bertelsen på 2051 0763.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.