To skolepædagoger til Skolen ved Sundet

Skolen ved Sundet har fået mulighed for at oprette to stillinger som skolepædagog, hvor der udelukkende er ansættelse på skolen. Der er altså ikke tale om kombinationsansættelser.
 
Hvis du kan starte tidligere end den 1. oktober 2017, så vil det også være en mulighed. Stillingerne er på 30 timer ugentligt.
 
Da det er nyt for os at skulle have skolepædagoger i længere tid over hele ugen, vil der være god mulighed for at få indflydelse på udviklingen af dine egne arbejdsopgaver. Vi vil gerne udfordres og inspireres – og sætter pris på kreative løsninger på de daglige opgaver og udfordringer.   
 
Stillingerne som skolepædagog indbefatter:   
  • Faste ugentlige lektioner på 1. eller 2. klassetrin med understøttende undervisning (UUV). Der vil være mellem 9 og 14 lektioner om ugen, som du har ansvaret for at gennemføre.   
  • Samarbejde med lærerne på trinnet. I skal sammen lave aftaler for, hvordan resten af dine lektioner skal fordeles i klasserne og med hvilke lærere og hvilke ting, du kan have fokus på i UUV.   
  • Tid til forberedelse af dine faste lektioner.   
  • Faste møder mellem skolepædagoger og ledelse. Her tager vi fat i små som store spørgsmål.   
  • Kollegialt fællesskab og samarbejde med vores fire nuværende, dygtige skolepædagoger og tre inklusionspædagoger.   
Om os   
Skolen ved Sundet er en tresporet skole i Københavns Kommune med godt 850 elever og dermed også dobbelt så mange interesserede og aktive forældre. Vi er beliggende i kvarteret ved Amager Strand, meget tæt på metroen, og nyder derfor godt af omgivelsernes lys og luft. Skolen har en specialklasserække tilknyttet, som hedder Friluftsskolen.   
 
På skolen har vi fokus på forpligtende fællesskaber, og derfor ønsker vi os to nye kollegaer med et højt fagligt engagement, som er indstillet på et konstruktivt samarbejde i team og med vores engagerede forældre.   
Vi har organiseret os med fagteam omkring klassetrinene, med skemalagte møder for faglærerne i de forskellige fag, hvor skolepædagogen på trinnet deltager i møderne med dansk- og klasselærerne.   
 
Selve hovedskolen med den flotte aula er fredet, og hele skolen står overfor en kommende renovering, ligesom vi forventer at blive udbygget til at kunne rumme et fjerde spor. Vi ser frem til begge dele.   
Vi oplever os selv som professionelle, smilende og udadvendte, og vi sætter pris på at sætte tydelige ord på de glæder og udfordringer, vi oplever i dagligdagen. Det bestræber vi os på at gøre både i samarbejdet med elever og forældre, kollegaer imellem og mellem medarbejdere og ledelse.   
 
Yderligere information 
Hvis du er interesseret i stillingen, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til souschef Anette Vixø Vistesen på 2757 4820 eller afdelingsleder Lars Rye Vadmand på 2018 1015 samt på skolens hjemmeside: www.svs.kk.dk.
Ansøgere er velkomne til at besøge skolen efter forudgående aftale.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.   
Ved ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.
Ansøgningen vedlægges eksamensbevis fra pædagoguddannelsen samt CV.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 13. august 2017.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.