Byens Anvendelse

Byens Anvendelse håndterer fremkommeligheden og bylivet i København. Vi sikrer, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når man vil noget med og i byen, fx holde et arrangement, få en tilladelse til at bygge nyt eller bygge om, have tilladelse til gravearbejde, sætte en container op, sælge juletræer eller servere café-kaffen udenfor.

Byens Anvendelse er internt organiseret i fire centre med hver deres faglige fokus (Parkering, Trafik og Byliv, Bygninger, Miljøbeskyttelse).

Byens Drift

Byens Drift sørger for at holde København ren og grøn. Vi får byen til at fungere hver dag og tømmer skraldespande, fejer gader, slår græs, plejer de grønne områder, badevandet og rydder sne. Derudover passer og plejer vi de københavnske kirkegårde.

Byens Drift er internt organiseret i tre geografiske centre (Drift Nord, Drift Syd og Drift Indre) samt tre bydækkende centre (Bydækkende Drift, Kunderettet Drift, Driftsudvikling).

Byens Fysik

Byens Fysik tager sig af de fysiske forandringer i byen fra byfornyelse til asfaltarbejde. Vi anlægger Københavns nye parker, pladser og cykelstier og lægger asfalt på de kommunale veje. Byens Fysik koordinerer de mange byggeprojekter i København for at skabe en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur. Vi laver også områdefornyelser med fysiske forbedringer af udsatte boligområder.

Byens Fysik er internt organiseret i tre centre med hver deres faglige fokus (Nye Anlægsprojekter, Udførelse af Anlæg, Vejvedligehold og KMC Nordhavn).

Byens Udvikling

Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by, fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

Byens Udvikling er internt organiseret i to centre med hver deres faglige fokus (Byplanlægning og Bydækkende Strategier).

TMF Stab

TMF Stab er Teknik- og Miljøforvaltningens centrale administration og understøtter hele forvaltningen inden for økonomi, HR- og organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, jura, udbud og indkøb.

TMF Sekretariat

Sekretariatet yder sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren og direktionen.