To sagsbehandlere til Enheden for Sociale Ydelser, Rådgivning og vejledning

Vi har to kolleger, der begge går på pension, og derfor søger Enheden for Sociale ydelser to sagsbehandlere
 
Enheden for Sociale Ydelser varetager telefonisk rådgivning og vejledning af borgere, sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven, ansøgninger om § 100 og § 102 efter serviceloven og administration af førtidspension samt tillæg efter førtidspensionsreglerne. Herudover har Enheden for Sociale Ydelser en åben borgermodtagelse og en økonomisk rådgivningsgruppe.   
 
I Enheden for Sociale Ydelser er der i alt 100 ansatte.   
 
De to ledige stillinger er i vores rådgivnings- og vejledningsgruppe. Gruppen består af 10 sagsbehandlere, og kontakten til borgerne foregår primært pr. telefon og mail.     
 
Dine arbejdsopgaver
Målgruppen for telefonisk rådgivning er alle borgere i Københavns Kommune, der ønsker rådgivning og vejledning i sociale forhold, samt borgere der efterspørger konkret hjælp og ydelser af Københavns Kommune.  
 
Rådgivnings- og vejledningsgruppen besvarer omkring 2000 opkald pr. måned. Mange opkald kan besvares med det samme – andre opkald omhandler komplekse problemstillinger for den enkelte borger, og der vil ved disse opkald være behov for en afklaring af borgerens situation og en længerevarende sagsbehandling.   
 
En del af rådgivningen vedrører boligsøgning og muligheder for at søge økonomisk hjælp. Der håndteres akutte problemstillinger som henvisning til krisecentre og herberg og indstilles til bolig via boligsocial anvisning.   
 
Der varetages endvidere arbejdsopgaver med sagsbehandling af skriftlige henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere. Såfremt det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen, indkaldes borgerne til en samtale.    
 
3-4 dage pr. måned skal du varetage sagsbehandlingen fra Lærkevej 18, hvor Enheden for Sociale Ydelser har fremskudt sagsbehandling (åben modtagelse). Øvrig sagsbehandling foregår i Matthæusgade 1.    
 
Enheden for Sociale Ydelser har et omfattende samarbejde med øvrige specialiserede enheder i Borgercenter Voksne, og en del af arbejdsopgaverne består i henvisning til disse enheder. En forudsætning for en henvisning er, at borgernes situation er afklaret, og at det er klart, hvilken støtte borgeren søger/vurderes at have behov for. Denne afklaring varetages i rådgivnings- og vejledningsgruppen. Herudover foretages der henvisning til og er samarbejde med enheder uden for Borgercenter Voksne.     
 
Det er vigtigt, at du har en bred viden inden for det sociale område, og at du er i stand til hurtigt at sætte dig ind i forskellige områder og muligheder inden for det sociale område.    
Vi arbejder ud fra at skabe en sammenhængende indsats for borgerne og har fokus på høj faglighed.   
 
Vi forventer, at du:  
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler  
 • har lyst til at tale med mange borgere hver dag  
 • kan håndtere at have mange bolde i luften – og kan gribe dem alle 
 • kan levere et højt serviceniveau for borgere og samarbejdspartnere  
Vi ønsker, at du:    
 • har gode samarbejdsevner   
 • har erfaring med socialt arbejde   
 • kan lide at arbejde i en afvekslende og til tider travl hverdag  
 • er engageret og kan deltage i faglig sparring med kolleger   
 • kan formulere dig godt mundtligt og skriftligt   
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt  
 • kan bidrage til et godt fagligt og udviklende miljø i gruppen og i enheden  
Vi tilbyder  
 • Introduktion der giver afsæt for at lære opgaverne, gruppen og organisationen at kende  
 • Høj faglighed med borgerne i centrum  
 • God faglig sparring fra kolleger og ledelse  
 • Et spændende og meningsfyldt job med stor kontaktflade  
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede ansatte  
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er til besættelse fra den 1. oktober 2017 eller så hurtigt som muligt.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning.   
Løn i henhold til gældende overenskomst, herunder løn efter principperne om Ny Løn. 
 
Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder May Olsen på 2869 7424.
I uge 31 og uge 33 kan du kontakte afdelingsleder Kim Hostrup Hansen på 2135 1624.  
Ansøgningen skal vedlægges CV, kopi af relevant uddannelsesbevis samt eventuelle referencer.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 22. august 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 25. august og mandag den 28. august 2017.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.