Sagsbehandler til Enkeltydelser, Enheden for Sociale Ydelser, Borgercenter Voksne

Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser i Købehavns Kommune søger to sagsbehandlere til behandling af ansøgninger indenfor aktivloven.  
 
Vi søger to sagsbehandler til én af vores enkeltydelsesgrupper.  
Enkeltydelsesgruppen består af 10 specialiserede medarbejdere, som løser opgaven i tæt samarbejde. I enheden arbejder vi generelt ud fra et LEAN-princip. Ansøgningerne bliver behandlet systematisk og ud fra vores styringsreol.  
 
En del af arbejdsopgaverne foregår i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, både internt og eksternt i forvaltningen. Det er derfor en forudsætning at du har gode relationsegenskaber, er rummelig og er god til at kommunikere. Du skal navigere i presset mellem borgernes og samarbejdspartneres forventninger og kravet om at overholde gældende lovgivning.  
 
I Enheden for Sociale Ydelser er der i alt 90 medarbejdere ansatte. Enheden varetager rådgivning og vejledning til borgere, sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven, ansøgninger om merudgifter efter serviceloven, administration af førtidspension samt ansøgninger om tillæg efter førtidspensionsreglerne. Herudover har Enheden for Sociale Ydelser en åben borgermodtagelse og en økonomisk rådgivningsgruppe.  
 
Opgaven består af:   
 • sagsbehandling af enkeltydelser efter aktivlovens §§ 81, 81a, 83, 84 og § 85  
 • yde råd og vejledning – primært inden for den sociale lovgivning  
 • behandling af realitetsklager på enkeltydelsesområdet  
 • samarbejde på tværs inden for myndighedsområdet med andre instanser i København  
 • deltagelse i arbejdsgrupper vedr. viden og kvalitetssikring. 
Vi forventer af dig, at du:   
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant uddannelse  
 • kan arbejde med socialt udsatte og håndtere at være en myndighedsperson  
 • kan levere et højt serviceniveau over for borgere og samarbejdspartnere  
 • har gode samarbejdsevner  
 • kan lide administrativt arbejde  
 • er engageret og kvalitetsbevidst  
 • kan formulere dig godt mundtligt og skriftligt  
 • kan bidrage til et godt fagligt og positivt miljø i gruppen og i enheden. 
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor ligeværdighed og respekt er i højsædet. Vi lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen samt service over for borgere og samarbejdspartnere. Herudover lægger vi vægt på, at vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø med et højt engagement, hvor vi profiterer af hinandens forskelligheder.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning.  
 
Løn i henhold til gældende overenskomst herunder løn efter principperne om ny løn.  
 
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kim Hostrup Hansen på 2135 1624.  
 
Ansøgningen skal vedlægges CV, kopi af relevant uddannelsesbevis samt eventuelle referencer.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.