Overdragelse af ansvar

Du kan som grundejer overdrage det til en anden i ejendommen – eller en person bosat i nærheden – at sørge for, at snerydning og saltning udføres. Hvis du som grundejer fx ikke bor i ejendommen eller i nærheden, er det en god idé at lave en sådan overdragelse.

Du har erstatningsansvaret

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld, hvis ikke du har sørget for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset ud for din ejendom.