Nøgletal

Kort om København

Analyser

Udvalgte undersøgelser med borgerpanelet

2016

Byliv i Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om Københavns julemarkeder i 2016. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i den fortsatte udvikling af julemarkederne i København. Se resultaterne fra undersøgelsen her: Julemarkeder 2016

Københavns Kommune har undersøgt, hvordan du som cyklist oplever trygheden i forskellige typer kryds. Det drejer sig om kryds med cykelsti helt frem til krydset og kryds med cykelsti, der stopper før højresvingsbanen. Undersøgelsen er lavet sammen med Rambøll. Du finder den her: Tryghed i kryds

2015

København har i de seneste år oplevet en stigende interesse for at afholde udendørs julemarkeder. Samtidig er kommunen og handelsstandsforeningen i Indre By gået sammen om at udvikle København som juleby. Center for Trafik og Byliv har genneført en undersøgelser for at spørge københavnerne hvad de synes om denne udvikling. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i den fortsatte udvikling af julemarkederne og Købehavn som juleby. Resultatet er her: Julemarkeder i København, 2015 

I undersøgelsen "Sammen om Byen" spørges københavnerne om deres nuværende og fremtidige muligheder for dialog og samarbejde med Københavns Kommune om byens udvikling. Herudover undersøges kendskabet til Københavns lokaludvalg. Se resultatet her: Sammen om Byen

Urbenplan/Partnerskabet har gennemført en undersøgelse gennem Københavns Borgerpanel om Urbenplanens omdømme. Samtidig har der været en undersøgelse blandt beboerne i Urbanplanen. Se de spændende resultater her: Omdømmeanalyse 2015 Urbanplanen

2014

Handicapcenter i København - Socialforvaltningen - gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en undersøgelse om mulighederne for at hente hjælp på kommunens hjemmeside for handicappede og pårårende. Se resultatet her: Handicappet i København

2013

I samarbejder med Center for Byudvikling, Sikker By gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om boligområders omdømme. Du kan se resultatet her: Boligområders omdømme

Beskæftigelses og integrationsforvaltningen foretog en undersøgelse af borgernes opfattelse af hjemmesiden "Jobsøgning og ledighed": Jobsøgning og ledighed

Teknik og miljøforvaltningen og Københavns Erhvervsservice/Byliv foretog en undersøgelse af borgernes holding til gadesælgere i København: Gadesælgere

Center for Parkering gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en undersøgelse om parkeringsforholdene i og omkring vejkryds i København: Parkeringsforhold