Psykolog til Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde

Har du evnen til at arbejde både selvstændigt og teamorienteret – og er du indstillet på at løfte i flok? Så er det måske dig vi har brug for.
 
Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde (JMM) er en del af Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP), et ambitiøst og udviklingsorienteret center, som består af syv specialiserede døgn- og dagbehandlingsinstitutioner for børn og unge med sociale, psykologiske og psykiatriske behandlingsbehov. JMM består af tre boafdelinger og har intern skole med dagbehandling. JMM placerer sig fagligt tæt på grænsen mellem ungdomspsykiatrisk hospitalsregi og Socialforvaltningens specialpædagogiske indsatser. Socialforvaltningens vision med institutionen er at tilbyde et højt specialiseret tilbud til målgruppen – en institution, der er i stand til at tilpasse den behandlingsmæssige indsats til den enkelte unges vanskeligheder og situation. 
 
JMM er normeret til 21 døgnpladser og målgruppen retter sig mod unge mellem 13 og 18 (23) år med omfattende og komplekse psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. JMM er en døgninstitution i rivende udvikling på mange fronter, herunder også den behandlingsmæssige opgaveløsning.  
 
Dine vigtigste arbejdsopgaver vil være: 
 • at løfte den behandlingsmæssige tilgang med afsæt i Kognitiv Adfærds Terapi, på to af vores døgnafdelinger. Lede behandlingskonferencer og være ansvarlig for behandlingslinjen i forhold til de unges psykopatolog i samarbejde med ledelsen, medarbejderne samt det tværfaglige team 
 • varetage forældresamtaler, ungesamtaler og sparring/træning til personalet ud fra behandlingsmetoderne
 • medvirke til den løbende udvikling og tilrettelæggelse af tilbuddet med særlig vægt på kognitiv miljøterapi og familiearbejde 
Vi søger en psykolog der:  
 • har erfaring fra psykiatrien og de nødvendige kompetencer i forhold til de krav målgruppen stiller 
 • er i stand til at videreformidle psykologfaglig viden til almen forståelig viden for personalegruppen, de unge og deres netværk 
 • har erfaring med kognitiv adfærdsterapi  
 • har blik for tværsektorielt samarbejde som centralt i arbejdet med børn og unge med komplekse psykiske vanskeligheder 
 • har evne til at arbejde både selvstændigt og teamorienteret – og indstillet på at løfte i flok 
Vi tilbyder
 • Mulighed for at sætte dit præg på et tilbud i fortsat udvikling og stor indflydelse på egne arbejdsopgaver  
 • Et fagligt stærkt arbejdsfællesskab i et til tider travlt hus  
 • En uhøjtidelig omgangstone og masser af humor  
 • Faglig sparring med et engageret tværfagligt team
 • Supervision ved specialpsykolog eller specialist  
 • Tæt samarbejde med afdelingsledere, konsulterende psykiater og institutionens anden psykolog  
 • Netværksmøde med CSP`S øvrige psykologer  
 • Mulighed for kurser  
 • Undervisningsopgaver såfremt du ønsker det 
Løn og ansættelse  
Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn. Stillingen er en deltidsansættelse med ansættelse hurtigst muligt – dog senest den 1. oktober 2017.   
 
Center for Socialpædagogik og Psykiatri anvender børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i rekrutteringen.   
Få et overblik over Center for Socialpædagogik og Psykiatri og Jacob Michaelsens Minde på www.csp.kk.dk  
 
Vil du vide mere   
Er du velkommen til at kontakte institutionsleder Lennart Ekberg på 2490 0083.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 25. august 2017.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.