Psykolog til screening hos Center for kompetence og brobygning (barselsvikar)

Center for kompetence og brobygning (ckb) har brug for en psykolog til et barselsvikariat (12 mdr). 
Har du kompetencer og lyst til at arbejde med screening og afklaring af udsatte unge (18 til 30 årige) for at afdække deres ressourcer og udfordringer?  
 
ckb er et af Københavns Kommunes tre beskæftigelsescentre. Vi er ca. 110 ansatte og har dagligt ansvar for ca. 1100 borgere i aktivering. Vores opgave er at hjælpe de unge med at træffe et holdbart valg i forhold til deres uddannelse. Det kræver ofte en indsats, hvor de unge har brug for støtte til at overvinde personlige psykiske og/eller socialt udfordringer.  
 
Opgaven:  
ckb har et afklaringsforløb, der retter sig mod sårbare unge. I forløbet indgår dels en screening og del et afklaringsforløb for de unge, hvor det er relevant. Screeningen er for de af vores unge, som kan have uafdækkede fysiske og psykiske problemer af forskellig art, belastet opvækst eller funktionsmæssige handicap.  
 
Formålet, med forløbet er, at den unge bliver screenet i forhold til fremtidig indsats, så det efterfølgende tilbud matcher de unges ressourcer, udfordringer og behov. Hvis det er relevant for den unge, er det muligt at deltage i et lidt længere afklaringsforløb, hvor der udover psykologsamtaler- og test også indgår samtaler med socialfaglig vejleder og psykiater. Forløbet summes sammen og den unge får input til videre forløb – eventuelt med henvisning til behandling.  
 
Hvem er du?  
Vi forestiller os, at du har en baggrund indenfor psykiatri med særlig erfaring vedrørende udredning af unge voksne. Du har erfaring med udredning af det kognitive funktionsniveau og er fortrolig med klinisk psykiatrisk vurdering. 
Du vil kunne sparre med vores andre psykologer i forhold til at udvælge de psykologiske screeningsredskaber. Din screening indgår i en samlet tværfaglig vurdering.  
 
Derudover lægger vi vægt på, at du:  
 • tror på, at en proces i retning af uddannelse eller job er en del af løsningen for de unge  
 • er uddannet psykolog  
 • har erfaring med målgruppen – psykisk sårbare unge voksne  
 • er åben overfor de perspektiver og metoder, som er forankret i beskæftigelsesindsatsen  
 • har erfaring med at indgå positivt i tværfagligt samarbejde  
 • er initiativrig, engageret og løsningsorienteret  
 • er indstillet på, at der indgår en del skriftlig dokumentation.   
Vi tilbyder  
 • deltagelse i et tværfagligt team, der arbejder fokuseret sammen om at levere et godt resultat  
 • indflydelse på udviklingen af indhold, struktur og metode inden for vores rammer  
 • en dagligdag i selskab med unge kursister og erfarne kolleger med forskellige faglige baggrunde
 • et uformelt miljø med respekt for mennesker, faglighed og resultater  
 • en mangfoldig og rummelig arbejdsplads med en god stemning  
 • en rummelig arbejdsplads med fokus på en sund hverdag. 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og AC (Dansk Psykolog Forening). Lønnen er efter principperne om ny løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Arbejdsstedet er Teglværksgade, København Ø.  
Tiltrædelse hurtigst muligt.  
 
Mere information  
Du kan læse om Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på www.kk.dk. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på ckbs hovednummer 8256 5800.  
 
Søg stillingen via link senest fredag den 18. august 2017 
Første runde af ansættelsessamtaler finder sted i uge 34. Der skal forventes tid til personanalyse samt anden samtalerunde, såfremt man udvælges fra første samtale. Hele processen forventer vi er færdig i uge 35.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.