Professionsbachelor i ernæring og sundhed/køkkenfaglig medarbejder til Netværket

Kan du inspirere til og samarbejde med borgerne om at lave, spændende og ernæringsrigtig mad, som både dufter og smager – og samtidig have fokus på budgettet? Har du gode samarbejdsevner, pædagogisk sans, en stærk integritet og er du stabil og fleksibel?  
 
Til vores køkken søger Netværket en kollega, som er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller som har anden relevant uddannelse.
 
Netværket er Københavns Kommunes døgnbehandlingstilbud for rusmiddelafhængige. Organisatorisk hører vi under Center for Rusmiddelbehandling. Netværket har 14 pladser. Vi er 12 medarbejdere, heraf seks pædagoger, en sygeplejerske, to nattevagter, en køkkenansvarlig, en socialrådgiver og en afdelingsleder. Læs mere om Netværket www.kk.dk/artikel/netvaerket.
 
Du bliver ansvarlig for tilberedning af dagens måltider sammen med husets beboere, lige som du skal kunne varetage indkøb, overholdelse af budget og have fokus på overholdelse af Københavns Kommunes ønske om 90 % økologi. Der er altid to beboere med i køkkenet, som skal have støtte og vejledning til at lave maden. I den forbindelse skal du have lyst til, at uddelegere opgaver i køkkenet til beboerne, have pædagogisk tække og forståelse for deres særlige situation. Du kan i særlige situationer stå med alle opgaverne selv. Du skal ligeledes have lyst til at vejlede brugerne i sundhed, kost og ernæring.  
 
Du bliver ansvarlig for at holde hygiejne-, kost- og sundhedsoplæg i brugergruppen, og vi har en forventning om, at du vil være med til at udarbejde en kost- og ernæringspolitik for Netværket.  
 
Vi forventer/lægger vægt på, at du
 • har et afklaret og efter lovgivningen, passende forhold til rusmidler
 • har en sund integritet, er etisk velfunderet og autentisk i dit virke 
 • har et positivt menneskesyn
 • har erfaring med målgruppen fra tidligere ansættelser
 • er fleksibel i forhold til ad hoc-opgaver
 • er tolerant og er i stand til at varetage egne følelsesmæssige tilstande og dermed varetage og rumme andres
 • er engageret, ansvarlig, stabil, ydmyg og respektfuld i dit virke
 • har en tilgang og en personlighed, som skaber ro og tryghed  
 • er selvreflekterende, tør begå fejl og stå ved disse i et udviklingsperspektiv
 • har ideer og input til en sund og varieret kostplan
 • har erfaring med egenkontrol, rengøring og hygiejneregler.
Vi kan tilbyde
 • en unik arbejdsplads med dygtige, engagerede og helt særlige medarbejdere
 • et job med faglige og personlige udfordringer, og med udstrakt kompetence og ansvar
 • et tillidsfuldt rum, hvor forskellighed er en styrke, fordi det er en udfordring – et tillidsfuldt rum, hvor vi tilstræber at have tillid til hinandens grundmotiv for ageren, selvom vi også fejler
 • et menings- og betydningsfuldt arbejde
 • en udviklingsorienteret institution som du skal være med til at præge
 • et spændende arbejde, med mange alsidige opgaver og tværfagligt samarbejde
 • mulighed for efteruddannelse
 • supervision.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30 timer ugentlig. Arbejdstiden er placeret i tidsrummet mandag-fredag kl. 08-15.00 Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny løn. Tiltrædelse den 1. oktober 2017 eller snarest derefter. I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattester.
 
Mere information
Du kan kontakte Netværket på 2615 4717. Læs mere om Netværket www.kk.dk/artikel/netvaerket. Da vi har travlt, bedes du først orientere dig på vores hjemmeside indendu kontakter os telefonisk.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 22. august 2017.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 28. august.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.