Hvordan bliver min børnepasser godkendt?

Du skal regne med ca. tre ugers sagsbehandlingstid. I den periode indhenter vi børnepassers straffeattest og børneattest og skal sikkerhedsgodkende det hjem hvor pasningen skal foregå. Hvis pasningen foregår i flere hjem, godkendes begge hjem.

Når vi har modtaget din kontrakt, vil du inden for en uge blive kontaktet af det pædagogiske tilsyn med henblik på at aftale et opstartsmøde. Mødet varer ca. to timer og har fokus på barnets sikkerhed og pædagogik. Du, dit barn og din børnepasser skal deltage i opstartsmødet.

Pasningen kan foregå i barnets hjem, børnepassers hjem eller hjemme hos et andet barn din børnepasser passer. Pasningsstedet kan også gå på skift.

Hvad koster det?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling med børnepasseren. De fleste forældre giver hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtids pasning.

Børnepasserens løn består af både kommunens tilskud og forældrenes betaling. Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales til din Nemkonto den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet udbetales når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling. Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Tilskudssatserne i 2017

Pasning minimum 30 timer om ugen er for:
Børn under 3 år * = 6.270 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 2.090 kr. i forældrebetaling.

Børn over 3 år ** = 3.917 kr. i tilskud om måneden,
ved minimumbetaling på 1.306 kr. i forældrebetaling.

Pasning mellem 20-29 timer om ugen er:
Børn under tre år * = 5.084 kr. i tilskud om måneden,
ved minimumbetaling på 1.695 kr. i forældrebetaling.

Børn over tre år ** = 3.176 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 1.059 kr. i forældrebetaling.

For pasning under 20 timer om ugen er:
Børn under 3 år *= 3.389 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 1.130 kr. i forældrebetaling.

Børn over 3 år ** = 2.117 kr. i tilskud om måneden.
ved minimumbetaling på 706 kr. i forældrebetaling.

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. 
Der skal indsendes en ny kontrakt til privat børnepasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i 0. klasse.

Kan jeg få fripladstilskud og søskendetilskud?

Nej, du kan ikke få økonomisk fripladstilskud.

Ja, du kan godt få søskendetilskud i privat børnepasning.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i privat børnepasning, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Man betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat børnepasning, modtager man et søskendetilskud der svarer til 42,5 % af taksten på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

 

 

 

Er der tilsyn og legestuer i pasningen?

Tilsyn

Pædagogerne i Privat Børnepasning fører løbende tilsyn med barnet og børnepasser ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet.

Det første tilsynsbesøg finder sted allerede efter 4 uger efter start. Det er altid muligt at deltage i tilsynsbesøgene og tage kontakt til den tilsynsførende pædagog.

Legestuer

Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning tilrettelægger legestuer flere steder i byen. Her kan dit barn udvikle sine sociale og motoriske færdigheder og møde andre børn.

Samtidigt kan din børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger. Pædagogerne arrangerer også gymnastiklegestuer. 

Det pædagogiske tilsyn tilbyder 1.hjælp en gang om året og arrangerer forskellige relevante foredrag som børnepasserne kan deltage i.

Kan jeg låne tvillingevogn til børnene?

Nej, kommunen stiller ikke udstyr til rådighed.

Hvad gør jeg, hvis børnepasseren er syg eller holder ferie?

Sygdom

Hvis din børnepasser bliver syg, har du mulighed for at benytte en vikar. Vikaren skal passe barnet i det hjem, der er oplyst på kontrakten og som er godkendt af os. Du kan få dækket 75 % af dine udgifter for vikaren, du skal selv betale 25 %. Vikaren er uddannet pædagog og forhåndsgodkendt af os.

Du skal kontakte Pædagogisk Vikarbureau på telefon 7027 1218 eller 3582 3587 eller www.pvb.dk

Pædagogisk vikarbureau
Hvis du kontakter dem udenfor deres åbningstid, kan du lægge en besked og de vil kontakte dig hurtigst muligt. Pædagogisk vikarbureau sender en vikar ud til at passe dit barn fra dag til dag. Når vikaren har passet barnet, vil du modtage en regning på det fulde beløb for vikaren. En kopi af regningen vil blive sendt til os, der sætter 75 % af beløbet ind på din NemKonto.

Du kan finde priserne for vikar i dagtimer og efter kl. 17 på www.pvb.dk

Ferie

Du kan ikke få en vikar og benytte pædagogisk vikarbureau, hvis din børnepasser holder ferie.

Hvordan stopper jeg i privat børnepasning?

Der er et 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i privat børnepasning. Opsigelsen skal være skriftlig, og du vil modtage tilskud i opsigelsesperioden. Du skal udfylde et ophørsskema for at stoppe dit tilskud.