Du er her

Priser for vuggestue og dagpleje

Se hvad det koster at have sit barn i vuggestue eller dagpleje.

Når dit barn starter i en vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.

Dagpleje koster 3.199 kr. om måneden med frokost. 

Vuggestue koster 3.483 kr. om måneden med frokost - uden frokost 2.868. 

Hvis du /I har en samlede hustandsindkomst under 528.200 kr. om året, kan du søge om nedsat betaling - og få et økonomisk fripladstilskud. 

Weekendtillæg i daginstitution ( pr. dag):
Vuggestue 153 kr.
Børnehave 116 kr.
Fritidsinstitution 65 kr.
Nattillæg i daginstitution (pr. måned): 347 kr.
Overnatningstakst i daginstitution (pr. nat): 91 kr.
Månedsloft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst): 866 kr.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.