Hvem kan få fripladstilskud?

Forældrebetalingen nedsættes hvis den samlede hustandsindkomst er under 528.200 kr. om året.

Indtægtsgrænsen for økonomisk fripladstilskud i 2017:

Indtægt

Til og med 170.100 kr - hel friplads

170.101-528.199 kr.- delvis friplads

528.200 kr. - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første. Indtægtsgrænserne forhøjes med 59.492 kr. for enlige forsørgere.

Er der søskenderabat?

Ja, familier der har mere end 1 barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution og privat børnepasning, får automatisk søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og tilskuddet udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.

Hvad koster en plads i en anden kommune, hvis jeg bor i Københavns Kommune?

Se priserne for at bruge en plads i en anden kommune.