1. Flere udsatte københavnere har en bolig

Vi har som et vigtigt mål, at 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013.

Derudover vil vi arbejde for, at færre københavnere udsættes fra deres bolig, at flere københavnere, der får anvist en bolig, fastholder deres bolig, at der er færre hjemløse københavnere, herunder færre unge hjemløse københavnere, og at færre københavnere med handicap eller sindslidelse venter på et botilbud.

Læs mere om status på dette pejlemærke

2. Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre

Vi har som et vigtigt mål, at flere udsatte elever og elever med handicap gennemfører 9. eller 10. klasse.  Derudover vil vi arbejde for, at skolefraværet blandt udsatte elever og elever med handicap falder. 

Læs mere om status på dette pejlemærke

3. Færre københavnske unge begår kriminalitet

Vi har som et vigtigt mål, at andelen af københavnske unge, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, er mindre end 1,1 % i 2017.

Derudover vil vi arbejde for, at færre udsatte børn og unge er involveret i alvorlig kriminalitet, og at ungdomskriminaliteten i København fortsat samlet set falder.

Læs mere om status på dette pejlemærke

4. Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse

Vi har som et vigtigt mål, at flere københavnere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse.

Derudover vil vi arbejde for, at flere københavnere deltager i forvaltningens beskæftigelsestilbud.

Læs mere om status på dette pejlemærke

5. Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv

Vi har som et vigtigt mål, at flere københavnere klarer sig bedre og derfor har mindre behov for hjælp.

Læs mere om status på dette pejlemærke

6. Flere københavnere stopper eller reducerer deres misbrug

Vi har som to vigtige mål, at andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til 44 % i 2017, og at andelen af københavnere, som afslutter et behandlingsforløb for misbrug af alkohol som afholdende eller med reduktion i misbruget, er øget i 2017.

Derudover vil vi arbejde for, at flere unge stopper eller reducerer deres misbrug af hash, at flere københavnere med dobbeltdiagnoser kommer i behandling for deres misbrug, og at færre københavnere oplever tilbagefald efter endt stofmisbrugsbehandling.

Læs mere om status på dette pejlemærke

7. Færre københavnere lever i fattigdom

Vi har som et vigtigt mål, at færre københavnere lever i fattigdom.

Derudover vil vi arbejde for, at færre børn vokser op i fattige familier.

Læs mere om status på dette pejlemærke

8. Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet

Vi har som et vigtigt mål, at flere borgere med særlige behov er tilfredse med livet.

Derudover vil vi arbejde for, at andelen af borgere med særlige behov, der er ensomme, falder.

Læs mere om status på dette pejlemærke

9. Flere borgere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen

Vi har som et vigtigt mål, at 80 % af de borgere med særlige behov, der er i kontakt med Socialforvaltningen i forbindelse med forvaltningens myndighedsarbejde eller tilbud, er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen i 2017.

Derudover vil vi arbejde for, at flere ansøgningssager behandles til tiden i Socialforvaltningen

Læs mere om status på dette pejlemærke