Pædagogmedhjælper til idrætsinstitutionen Børnehjørnet Valborg i Vanløse

Vi søger en pædagogmedhjælper til børnehaveafdelingen i vores integrerede idrætsinstitution. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.  
 
Børnehjørnet Valborg er en integreret idrætsinstitution, som ligger i to ældre villaer: børnehaven på Klingseyvej og vuggestuen på Bogholder Allé i Vanløse. I børnehaven har vi 44 børn, tre pædagoger, to medhjælpere, en studerende og en køkkendame. I vuggestuen har vi 22 børn og en tilsvarende personalegruppe. Derudover har vi en pædagog, som har timer i både børnehaven og vuggestuen.  
 
Kort om jobbet  
Du vil blive tilknyttet en gruppe på ca. 22 børn i børnehaven. Vi er en profilinstitution, der arbejder med pædagogisk idræt som metode; i vuggestuen arbejder vi desuden med Marte Meo.  
 
Vi er en arbejdsplads, hvor vi alle arbejder hen imod samme mål. Ledelse som medarbejdere. Vi er sammen om at skabe den bedste kvalitet for vores børn og forældre, og vi løfter arbejdsopgaven sammen på tværs af stuer og afdelinger.  
 
Vi bruger it-systemet KbhBarn til den daglige formidling af vores arbejde til forældrene, ligesom intern kommunikation på arbejdspladsen i sin skriftlige form også er digital.  
 
Hvad forventer vi af dig?  
Som pædagogmedhjælper i vores idrætsinstitution forventer vi, at du: 
 • har masser af gåpåmod 
 • har kendskab til eller stor lyst til at lære at arbejde med pædagogisk idræt 
 • har lyst til at bidrage til den pædagogiske udvikling i Børnehjørnet Valborg med udgangspunkt i vores pædagogiske ramme og Københavns Kommunes pejlemærker for pædagogisk kvalitet 
 • kan reflektere over egen praksis og samarbejde med de øvrige medarbejdere 
 • er en tydelig voksen i forhold til både børn og voksne 
 • byder ind og er løsningsorienteret 
 • er igangsættende og kan gennemføre en pædagogisk aktivitet for en gruppe børn både alene og sammen med en kollega  
 • kan bevare overblikket og skabe struktur og ro i en alsidig og travl hverdag 
 • er loyal og imødekommende i dit samarbejde med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam 
 • er indstillet på, at vi er en integreret institution, der arbejder sammen på tværs af stuer og afdelinger 
 • bidrager til trivsel, høj arbejdsmoral og arbejdsglæde ved hjælp af din egen samarbejdsvilje, fleksibilitet og positive attitude 
 • kan arbejde i tidsrummet kl. 7-17 og deltage i ca. 12 årlige aftenmøder.  
Hvad kan vi tilbyde dig?  
 • En fast personalegruppe med både mænd og kvinder og et godt arbejdsmiljø, som vi alle tager ansvar for 
 • Stor faglighed og nysgerrighed på egen og andres praksis 
 • Et godt forældresamarbejde 
 • Mulighed for faglig sparring og udvikling.  
Du bliver ansat i Brønshøj/Vanløse Klynge F, som består af syv kommunale daginstitutioner og er normeret til 625 børn i alderen 0-6 år. Vi tror på, at et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab skaber de bedste resultater, og vi opfordrer alle i klyngen til at søge medindflydelse og medansvar.  
 
Vi holder en årlig pædagogisk dag i hver institution, og der er mulighed for individuel kompetenceudvikling med afsæt i klyngens uddannelsespolitik.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest.  
 
Ønsker du mere information?  
Kontakt pædagogisk leder Ditte Wilhjelm Christoffersen på 3879 1480, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge institutionen. Du kan også læse mere om Børnehjørnet Valborg på www.boernehjoernetvalborg.kk.dk.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 7. august 2017  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.