Pædagogisk leder til Snorregården

Vi søger en erfaren og visionær pædagogisk leder, som ønsker at skabe resultater og trivsel for børn, forældre og personale i Snorregården.
 
Københavns Kommune har Klyngeledelse som ledelsesstruktur, det betyder, at den administrative drift af flere institutioner er samlet hos en klyngeleder, og den daglige pædagogfaglige ledelse i den enkelte institution varetages af den pædagogiske leder.  
 
Snorregården er en del af klynge NBF der består af to vuggestuer: Snorregården, Titanrosen og de fire integrerede institutioner Asgård, Barndommens Land, Krible-Krable og Midgård.  
 
Institutionsprofil  
Snorregården er en vuggestue med 60 børn fordelt på fem vuggestuegrupper. En af grupperne fungerer som ”storegruppe” for de ældste børn, der i løbet af året skal i børnehave.     
 
Vi er en blandet personalegruppe, hvor en del af os har arbejdet sammen i flere år og en stor del af os er nyansatte. Vi lægger vægt på samarbejdet på tværs af grupperne og planlægger fælles aktiviteter. Vi har særligt fokus på bevægelse og flere medarbejdere har efteruddannelse og kurser i børn og bevægelse. I løbet af efteråret skal vi deltage i projekt ”Kroppen i Kerneopgaven”.
 
Det er vigtigt, for os, at vi i det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes behov og udvikling. Vi er stolte af vores institution og vil gerne fastholde den pædagogiske linje, men vil også gerne udfordres fagligt. Vi søger en leder med en tydelig pædagogisk profil, der har viden, erfaring og brænder for det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn, så du sammen med personalet vil fortsætte og vedvarende udvikle det pædagogiske arbejde i institutionen.  
 
Som pædagogisk leder forventer vi, at du:
 • brænder for det pædagogiske arbejde og er vild med børn
 • har pædagogfaglig uddannelse  
 • har visioner for det pædagogiske arbejde og kan inspirere og motivere personalegruppen 
 • kan skabe overblik og struktur på det pædagogiske arbejde og dagligdagen i institutionen
 • har erfaring med læreplansarbejde herunder dokumentations- og evalueringsmetoder  
 • kan lytte og inddrage personalet i udviklingen af det pædagogiske arbejde i institutionen
 • har en anerkendende og delegerende ledelsesstil
 • kan inddrage personalegruppen i beslutninger, men også kan skære igennem og træffe beslutninger.  
Ledelseserfaring  
 • Gerne har relevant efteruddannelse i ledelse. Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse vil du få mulighed for at tage en diplom i ledelse efter tiltrædelsen.  
 • At du kan se dig selv som en del af et ledelsesteam med fokus på udvikling af klyngefællesskabet og samarbejdet i ledelsesgruppen.  
 • At du kan administrere og overholde institutionens budget.  
Da lederprofilen for pædagogiske ledere har en særlig tyngde inden for personaleledelse og faglig ledelse, lægger vi vægt på, at du har en særlig interesse for disse områder og evner at gå i spidsen for institutionens pædagogiske praksis og udvikling.  
 
Vi forventer også, at du er en god holdspiller, der kan fungere som sparringspartner for ledelseskolleger på tværs af enhederne i klyngen.  
 
Yderligere oplysninger
Kontakt klyngeleder Tinna Erichsen på 2688 1747, hvis du har spørgsmål til stillingen. 
  
Søg stillingen via nedenstående link fredag den 25. august 2017.  
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 36.
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.