Pædagogisk leder til Langhuset i Vanløse

Vi søger en pædagogisk leder, som har ledererfaring, og som brænder for at udvikle højkvalitetspædagogik.
 
Langhuset på Linde Allé 35 er en integreret daginstitution med 18 medarbejdere og 100 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Fra 1. juli 2017 er institutionen blevet kommunaliseret og er en del af Brønshøj/Vanløse Klynge F.  
 
Langhuset har fantastiske fysiske rammer: eksempelvis et motorikrum samt tre legepladszoner, hvoraf vuggestuens legeplads kan afskærmes, således at tempo og fordybelse kan ske på de yngste børns præmisser.  
 
Udfordringer i jobbet  
Vi har brug for en leder, som kan gå forrest i den spændende udviklingsproces, som institutionen skal gennemgå for at skabe et pædagogisk trivsels- og læringsmiljø i topklasse.   
 
Du skal sammen med medarbejderne skabe en ny faglig profil og sætte nye standarder for såvel et sundt arbejdsmiljø som for højkvalitetspædagogik.  
 
Du skal kunne arbejde med anerkendende følgeskab og have fokus på det organisatoriske fællesskab og børnecentreret ledelse.  
 
Som pædagogisk leder forventer vi, at du:  
 • har en pædagogisk uddannelse og erfaring inden for almenområdet  
 • har ledelseserfaring  
 • har visioner for den pædagogiske udvikling med afsæt i pædagogiske målsætninger, læreplaner og Københavns Kommunes pejlemærker  
 • har lyst til at arbejde med børnecentreret ledelse med afsæt i Københavns Kommunes klyngeledelsesprofil  
 • er en synlig og handlekraftig leder, som kan give personalet ansvar og indflydelse og samtidig agere fyrtårn i en til tider hektisk hverdag  
 • har erfaring med sparring og mestrer dialogen i et mellemstort hus  
 • har lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med klyngens syv andre pædagogiske ledere  
 • er garant for et godt arbejdsmiljø  
 • vægter samarbejdet med forældrene højt  
 • har – eller er indstillet på at gennemføre – en diplomuddannelse i ledelse
Hvad kan vi tilbyde dig?  
Du bliver ansat i Brønshøj/Vanløse Klynge F, som består af otte kommunale daginstitutioner, der er normeret til 727 børn i alderen 0-6 år. Vi tror på, at et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab skaber de bedste resultater, og vi opfordrer alle i klyngen til at søge medindflydelse og medansvar. Stillingen er på fuldtid og ønskes besat fra den 1. oktober 2017. 
 
Som vores nye leder vil du møde:  
 • En personalegruppe, som ønsker et godt samarbejde, og hvor der er plads til, at alle bliver hørt og kan være medbestemmende  
 • En klynge, hvor vi har fokus på det positive og ser på muligheder  
 • Stor grad af frihed og selvstændighed i den daglige ledelse, hvor din klyngeleder primært vil fungere som sparringspartner  
 • Et velfunderet ledelsesteam, hvor vi ser vores forskellighed som en styrke. Vi har et stærkt og konstruktivt samarbejde, og din ledererfaring og personlige kompetencer vil kunne udfolde sig.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest.  

Ønsker du mere information?
Du kan kontakte pædagogisk leder Maria Prüsse i Vinkelager Børnehus på 2045 6547, hvis du ønsker at høre mere om klyngen.  
Du kan kontakte konstitueret leder Stine Skytte i Langhuset på 3118 3753, hvis du ønsker at besøge enheden.  

Du kan også læse mere om Langhuset på www.langhuset.net og om klynge F på www.broenshoej-vanloese-f.kk.dk  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017.  
Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 29. august 2017.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.