Pædagoger til Bo- og Aflastningstilbuddet Pallesvej

Bo- og Aflastningstilbuddet Pallesvej søger engagerede og kompetente kollegaer til et antal deltids- og fuldtidsstillinger med opstart den 1. september eller hurtigst muligt. Har du interesse i at arbejde med mennesker med komplekse fysiske og psykiske problemstillinger, og har du lyst til at blive del af et team, der arbejder sammen om at højne trivslen hos tilbuddets borgere? Så er det måske dig, som vi søger.  
 
Om Pallesvej og vores arbejde  
Bo- og Aflastningstilbuddet Pallesvej er et tilbud for voksne i alderen 18-45 år med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en udviklingsforstyrrelse, der betyder, at borgeren ikke er i stand til klare sig selv i eget bolig.  
 
Vores vigtigste opgave er at støtte og vejlede borgerne i eget hjem, som er individuelt tilrettelagte ud fra borgerens støttebehov og livsønsker. Vi har stor bredde i vores tilbud, og medarbejderne har derfor meget varierede og alsidige opgaver i løbet af en arbejdsdag.  
Vi arbejder i flerfaglige teams omkring de enkelte borgere, hvor alle i teamet forventes at bidrage med deres faglighed og kompetencer.  
 
Teamet står for den daglige borgerkontakt, planlægning af aktiviteter samt støtte eller hjælp til personlig pleje til borgere, som har behov for dette. Det er også teamets ansvar at udarbejde pædagogiske og sundhedsfaglige handleplaner, forandringskompas og sikre, at det faglige arbejde dokumenteres systematisk i vores dokumentationssystem CSC Social. Der vil også være en del praktiske opgaver som fx medlavning, tøjvask m.m.  
 
Organisatorisk er Pallesvej en del af centerfællesskabet Center Campo, som består af fem tilbud beliggende i København, på Lolland og i Dianalund.  
Du kan læse mere om Pallesvej og Center Campo på www.centercampo.kk.dk.  
 
Faglige kompetencer:
Du
  • er uddannet pædagog – også gerne nyuddannet  
  • er etisk velovervejet og velfunderet  
  • har forståelse for at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i socialpædagogisk og sundhedsfaglig praksis  
  • er ikke bange for at tage ansvar og er god til at samarbejde med andre  
Det er en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde – konkret gerne med neuropædagogik og low arousal.  
 
Vi kan tilbyde:  
  • en arbejdsplads med engagement og glæde  
  • faglig sparring, hvor vi arbejder ud fra neuropædagogik og low arousal  
  • mulighed for at blive en del af en god og velfungerende arbejdsplads  
  • neuropædagogisk efteruddannelse  
  • løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.  
Det praktiske  
Vagterne vil være blandede dag- og aftenvagter samt med arbejde hver anden weekend.  
Vi søger flere fuldtidsansatte samt to nye medarbejdere til to deltidsstillinger på henholdsvis 32 og 35 timer. Stillingerne er tilknyttet vores afdelinger stuen th. og 1. sal th.   
 
Hvis du ønsker mere information om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder Christina Borgwardt Kjergaard (1. th) på 4042 6224 eller afdelingsleder Malene Thomasen (Stuen th.) på 2184 8283.  
Læs mere om vores tilbud og målgrupperne på afdelingerne på http://centercampo.kk.dk/artikel/bo-og-aflastningstilbuddet-pallesvej.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 23. juli 2017  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25., 26. og 27. juli.  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.