Pædagog til Langhusets vuggestueafdeling i Vanløse

Vi søger en nærværende og initiativrig pædagog til en af vores vuggestuegrupper. Stillingen er på 35 timer ugentligt og ønskes besat fra 1. september eller 1. oktober 2017.  
 
Om os
Langhuset på Linde Allé er en integreret daginstitution med 18 medarbejdere og 100 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Fra 1. juli 2017 er vi blevet kommunaliseret og er en del af Brønshøj/Vanløse Klynge F.  
 
Langhuset har fantastiske fysiske rammer: eksempelvis tre legepladszoner, hvoraf vuggestuens legeplads kan afskærmes, således at tempo og fordybelse kan ske på de yngste børns præmisser. Vi har også motorikrum i kælderen, og vores dejlige ladcykler kan fragte os til Damhussøen på fem minutter.  
 
Institutionen gennemgår en spændende udviklingsproces, hvor målet er at skabe et pædagogisk trivsels- og læringsmiljø i topklasse. Vi stiler mod at skabe en af Københavns allerbedste daginstitutioner.  
 
Du bliver derfor en del af et praksisfællesskab, der sammen med en helt ny ledelse skal skabe sin nye faglige profil og sætte nye standarder for såvel et sundt arbejdsmiljø som for højkvalitets-pædagogik.  
 
Udfordringer i jobbet  
Vi forventer, at du sammen med dine kolleger kan tage ansvar for og være på forkant med at organisere arbejdet i dagligdagen, så børnene er mest muligt i flow.  
 
Du skal kunne arbejde dynamisk og improvisatorisk med pædagogik og stræbe efter at skabe det allerbedste lærings- og trivselsmiljø til børn.  
 
Det er særdeles vigtigt, at du ser hverdagens rutiner som en naturlig læringsarena for vuggestuebørnene, og at du selv nyder en hverdag, hvor du sidder på gulvet i øjenhøjde med børnene.  
 
Hvad forventer vi af dig?  
  • Du skal have lyst til at videreudvikle din pædagogiske praksis i naturligt samspil med andre
  • Du kan bidrage til den pædagogiske udvikling i Langhuset med udgangspunkt i vores pædagogiske ramme og Københavns Kommunes pejlemærker for pædagogisk kvalitet
  • Du møder børnene, hvor de er, og får øje på deres nærmeste udviklingszoner
  • Du ved, at høj arbejdsmoral og arbejdsglæde er vejen frem, når man vil skabe daginstitutioner af høj kvalitet. Du leverer selv begge dele og stiller samme krav til dine kolleger
  • Du er god til såvel skriftlig som mundtlig kommunikation
  • Du er loyal og imødekommende i dit samarbejde med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam
  • Du kan arbejde i tidsrummet kl. 6.15-17.00 og deltage i ca. otte årlige personalemøder om aftenen
Hvad kan vi tilbyde dig?  
Du bliver ansat i Brønshøj/Vanløse Klynge F, som består af otte kommunale daginstitutioner og er normeret til 727 børn i alderen 0-6 år. Vi tror på, at et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab skaber de bedste resultater, og vi opfordrer alle i klyngen til at søge medindflydelse og medansvar.
 
Vi holder en årlig pædagogisk dag i hver institution, og der er mulighed for individuel kompetenceudvikling med afsæt i klyngens uddannelsespolitik.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest.  
 
Yderligere oplysninger 
Kontakt konstitueret pædagogisk leder Stine Skytte på 3118 3753, hvis du har spørgsmål til stillingen. Du kan også læse mere om Langhuset på www.langhuset.net og om klynge F på www.broenshoej-vanloese-f.kk.dk  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017.  
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 35.  
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.