Pædagog til den integrerede institution Jorden Rundt

Jorden Rundt er en integreret institution, der består af fem grupper – to vuggestuegrupper, to børnehavegrupper og en familiegruppe/integreret gruppe, der på sigt skal blive til en vuggestuegruppe. Stillingen er pt. i børnehaven, men vi forventer, at du kan arbejde både i børnehaven og i vuggestuen.
 
Vi ligger tæt på metroen – mellem Islands Brygge St. og DR Byens St. Det betyder, at vi er tæt på Amager Fælled og har åbne vidder med et rigt fugleliv. Vi bor i stueetagen i en beboelsesejendom med egen legeplads (bålplads, plantekrukker og kaniner). Huset er udført i nyt design og fremstår åbent med højt til loftet og store vinduer. Det er et meget dynamisk miljø, hvor det tydeligt fremgår, at det er børnenes sted og der sker en masse.
 
Personalegruppen er erfaren med fokus på høj faglighed, hvor man kan tage initiativ, ansvar og arbejde selvstændigt. Det er en fordel, at være handlekraftig og have gode kommunikations- og samarbejdsevner – til gengæld vil du mødes af et godt sammenhold og masser af grin. Vi samarbejder på tværs af grupper og årgange. Det giver et trygt miljø for børnene og forældrene, som kender de voksne og de øvrige børn.
 
Jorden Rundt har i hverdagen tilknyttet en pædagogisk leder, men er i klyngefællesskab med syv andre institutioner. Det betyder, at vi arbejder med klyngeledelse, ledelsesteam og fælles klyngeværdier og beslutninger, som sætter forventninger og har indvirkning på alle ansattes virke og ansættelsesvilkår.
 
Klyngen har disse helt grundlæggende ønsker til dig:
 • Vores uddannede pædagoger er overordnet ansvarlige for det pædagogiske hverdagsliv i Jorden Rundt.
 • Du skal kunne tage initiativ, være aktiv deltagende og ville lege med børnene.  
 • Du skal være garant for, at det enkelte barn får den optimale, omsorgsfulde støtte og udfordring i enheden, og at der bliver gjort en særlig indsats overfor børn, der i perioder har særlige behov.
 • Inklusion falder dig helt naturligt i dit arbejde.
 • Du er medansvarlig for, at alle personalegrupper omkring de enkelte børn får den nødvendige viden og støtte, til at sikre børnene en kvalificeret kontakt og samvær med de voksne i enheden. Lyst til samarbejde, sparring og udvikling sammen med dine kollegaer er derfor naturlig.  
 • Du er ansvarlig for – på en omsorgsfuld måde og med udgangspunkt i barnet – at “blande dig” ved uhensigtsmæssig samspil en personale og et barn i mellem. En sådan indgriben kræver hurtigst muligt en loyal opfølgningsnak med gensidig udveksling omkring situationen, men også en imødekommende og loyal kollega, der med indsigt og forståelse kan formidle og være i dialog om det, der er svært.  
 • Du skal sikre, at hverdagen generelt kan spejles i institutionens målsætning, og at målsætningen er genstand for en bevidst og kvalificeret udvikling.  
 • Du skal være opsøgende overfor pædagogisk udvikling, og således altid være garant for en reflekterende pædagogisk hverdagspraksis.  
 • Du er ansvarlig for, at der hver morgen foregår en fælles snak og planlægning af den enkelte dag, og sikrer at alle personaler er hørt og informeret.  
 • Du er bevidst om egne og kollegaernes styrker, svagheder, færdigheder og særlige interesser, for derved at sikre at den enkelte personales ressourcer og husets struktur bliver udnyttet på bedst mulig måde, til gavn for børnene.  
 • Du er ligeledes ansvarlig for at sikre det nødvendige informationsniveau overfor såvel børn som forældre. Vi forventer, at du er udadvendt og imødekommende i denne dialog.  
 • Du skal være garant for en tillidsvækkende, åben og “professionel” omgangsform. På denne måde er du ansvarlig for et åbent og konstruktivt forældresamarbejde, både i den daglige kontakt og den opsamlende periodiske kontakt.  
 • Du skal i samarbejde med mindst en kollega kunne planlægge og gennemføre forældresamtaler, såvel de ”fastlagte” samtaler som samtaler, der tager udgangspunkt i et akut opstået behov, hvad enten det er på forældrenes eller pædagogens foranledning.
 • Du skal til hver en tid dele dine eventuelle bekymringer og undren over et barns trivsel og udvikling, således at der skabes et fælles grundlag for, at støtte et barn bedst og hurtigst muligt. Forældre skal altid orienteres om en samtales ”væsentligste indhold i overskrifter” inden selve samtalen, så alle er bedst muligt forberedte.  
 • Du skal i øvrigt være indstillet på at varetage særlige udvalgsposter, tillidshverv og øvrige arbejdsopgaver til gavn for den enkelte enhed og hele klyngen, således at det er muligt at fordele arbejdsmængden blandt den aktuelle personalegruppe.
Vi forventer, at du deltager i det skriftlige arbejde i institutionen omkring børn, lærerplanen, pejlemærker m.v.  
 
Stillingen er på ugentligt 33 timer og til besættelse den 1. september 2017 eller snarest derefter.
 
Mere information
Har du spørgsmål kan du kontakte pædagogisk leder Kirsten Gabelgaard på 3264 0200. Vi ser gerne, at du kommer forbi til en rundvisning – her skal du aftale tid med Angela og Billie på 3264 0205.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 25. august 2017.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 35.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.