Arbejde og ledighed (Jobcenter København, kontanthjælp, dagpenge)

Bolig

Affald

Ejendomsskat og lån til beboerindskud

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om ejendomsskat eller lån til beboerindskud.

Tomme boliger

Uenighed mellem lejer og udlejer

Skriv til Husleje-, Beboerklage- og Ankenævn, hvis du vil klage til Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Ankenævnet ved uenighed mellem lejer og udlejer.

Borgerservice (pas, kørekort, sundhedskort mv.)

Adresse, cpr og flytning

Skriv til Folkeregisteret, hvis du har spørgsmål om flytning, adresse, cpr-nummer m.m.

Bryllup og vielse

Skriv til Rådhusoplysningen, hvis du har spørgsmål om vielse og bryllup.

Gæld og opkrævning

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om gæld til kommunen, herunder betalingsordning, rykkere og gældsvejledning.

Lægeskift og sundhedskort

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til lægeskift og sundhedskort (sygesikring).

Pas og kørekort

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om pas og kørekort.

Tillæg til borgere over 65 år

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg eller personligt tillæg til borgere over 65 år.

Øvrig post til Borgerservice

Skriv til Borgerservice, hvis du har andre spørgsmål af personlig karakter.

Byggeri

Ansøge om Byggearbejde

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du ansøge hos kommunen Uanset om du vil sammenlægge lejligheder, bygge et nyt hus,  eller fjerne en bærende væg i din lejlighed, skal du søge om tilladelse

Byplanlægning

BBR

Det er dig som ejer, der har ansvar for at vedligeholde BBR registret med korrekte oplysninger og når du ændrer på dit hus, skal du huske at melde det til Bygnings- og Boligregistret.

Byfornyelse

Borgerrepræsentationen og politik

Skriv til Borgerrepræsentationen Sekretariat

Borgerrepræsentationen Sekretariat

 

Klagemuligheder og Borgerrådgiveren

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over kommunen, kan du gøre det sikkert og nemt via Digital Post. Sørg for at sende klagen til den rette forvaltning.

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er Københavns Kommunes ombudsmand. Er du utilfreds med kommunens behandling af din sag eller af dig kan du skrive til:

Børnepasning

Hvis du ønsker at klage eller sende beskeder, der indeholder personlige informationer (såsom cpr.nr. ), til Børne- og Ungdomsforvaltningen omkring dit barns pasningstilbud i Københavns Kommune, bør du anvende disse sikre mailadresser (ved hjælp af NemID):

Børn og unge med særlig behov

Hvis du ønsker at klage eller sende beskeder, der indeholder personlige informationer (såsom cpr.nr. ), til Børne- og Ungdomsforvaltningen omkring dit barns specialtilbud i Københavns Kommune, bør du anvende disse sikre mailadresser (ved hjælp af NemID):

Erhverv og rekruttering

Grønne områder

Kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen om biblioteker, kulturtilskud, projektstøtte, lokaleudlån, foreninger, aftenskoler og folkeoplysende aktiviteter. 

Miljø og renhold

Omsorg og særlig støtte

Skolegang og Uddannelse

Hvis du ønsker at klage eller sende beskeder, der indeholder personlige informationer (såsom cpr.nr. ), til Børne- og Ungdomsforvaltningen omkring dit barns uddannelsestilbud i Københavns Kommune, bør du anvende disse sikre mailadresser (ved hjælp af NemID):

Sundhed og sygdom

Trafik, parkering og veje

Parkering

Cykler

Vejarbejde

Virksomheder