Byggesagsgebyr 2016

Du skal betale gebyr for byggesagsbehandlingen. Timeprisen er i 2016 på 550 kroner (momsfrit) og dækker den tid, kommunen bruger på sagsbehandling, på forhåndsdialog, møder og administrativ behandling, herunder registrering, afsendelse og fakturering. 

Det er ikke alle typer byggeri, du skal betale gebyr for - det kan du læse mere om i vores gebyrbestemmelser.

Ansøgninger og anmeldelser modtaget før 1. januar 2016 opkræves efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev modtaget, uanset hvornår byggesagerne afsluttes. Det vil sige, at tidsforbrug i 2016 på byggesager, hvor ansøgningen er modtaget i 2015, vil blive opkrævet med 800 kroner i timen, som var gældende timetakst i 2015.

Tidspunkt for fakturering

Du skal betale ad to omgange

Gebyret betales ad 2 omgange. Den første fakturering sker umiddelbart efter udstedelse af hovedbyggetilladelsen. Hvis der afholdes forhåndsdialogmøder inden ansøgningen indsendes, vil denne tid også indgå i den første opkrævning. Forbrugt tid i forbindelse med en byggesag, hvor der gives afslag, bliver også faktureret.

Annullerede byggesager faktureres med tid forbrugt frem til modtagelse om tilbagetrækning af byggeansøgning. Det vil sige, at du vil blive opkrævet gebyr for forbrugt tid, så snart din ansøgning er registreret i Center for Bygninger, Københavns Kommune, dvs. umiddelbart efter tilbagetrækningen.

Den anden opkrævning sker ved sagens afslutning og indeholder tid brugt til byggesagsbehandling fra udstedelse af hovedbyggetilladelsen frem til sagens afslutning.

I tilfælde af blandet byggeri, hvor en del af byggeprojektet opføres gebyrfrit, og en anden del gebyrpålagt, faktureres kun det gebyrpålagte.
I tilfælde, hvor en byggetilladelse forældes inden projektet meldes påbegyndt, fremsendes anden faktura i umiddelbar forlængelse af annulleringen af byggetilladelsen.

Er sagen ikke færdigmeldt 2 år efter påbegyndelse, vil der blive fremsendt en faktura på den forbrugte tid.
Ovennævnte gælder for byggeansøgninger og anmeldelser modtaget i Center for Bygninger, Københavns Kommune efter 1. januar 2016.

Byggesagsgebyrer 2012-15