Lokalplannyheder

Her kan du se annoncering af Københavns Kommunes lokalplaner og kommuneplaner. Det gælder både, når planerne skal i offentlig høring og ved de endelige bekendtgørelser af planerne. Du kan desuden se nyheder om startredegørelser, som er kommunens oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslag.

Københavns Kommunes høringsportal 'bliv hørt' har du mulighed for at se alle lokalplanforslag, der er i høring, og du kan eventuelt indsende dine bemærkninger til forslagene. På siden kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende får besked, når nye planer kommer i høring.

Foto af lokalplanområdet ved Århusgadekvarteret i Nordhavn
Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn bekendtgøres den 15. august 2017
Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Forslag til lokalplan Urbanplanen Syd med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 10. oktober 2017
Luftfoto af lokalplanområdet for Krimsvej tillæg 2
Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej bekendtgøres den 7. juli 2017.
Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen er i høring indtil den 27. september 2017
Foto af lokalplanområdet ved Tycho Brahes Allé
Lokalplan nr. 552 Tycho Brahes Allé bekendtgøres den 4. juli 2017
Luftfoto af lokalplanområdet Kalvebod Brygge Vest II
Lokalplan nr. 551 Kalvebod Brygge Vest II med kommuneplantillæg nr. 6, VVM og miljørapport bekendtgøres den 30. juni 2017
Luftfoto af lokalplanområdet ved Marmormolen
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Marmormolen II er i høring indtil den 30. juni 2017
Luftfoto af lokalplanområdet ved Grønttorvsområdet
Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. september 2017
Luftfoto af lokalplanområdet ved Fisketorvet
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. september 2017.
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 244 Ydre Nordhavn er i høring indtil den 18. september 2017

Sider