Leder til sygeplejen i Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro

Vi søger en leder til sygeplejen – gode cykelben, autonomi og faglighed har vi allerede.
Vi ønsker en leder, ”der på sin imødekommende, humoristiske og motiverende facon påtager sig lederskabet og understøtter vores faglighed og kompetenceudvikling – sammen med den resterende ledergruppe af hjemmesygeplejen. I hverdagen arbejder vi meget selvstændigt, og er ofte alene i opgaveløsningen. Vi har derfor brug for en leder, der ser den enkeltes potentiale og som også kan rumme vores forskelligheder. En leder, der samtidig forstår at skabe faglige fællesskaber, er refleksiv og kan sætte flere perspektiver i spil blandt alle os individualister. Løbende information om hvad der rører sig engagerer os, og det betyder noget, at du tør ændre kurs, hvis det er det der skal til. Vi vil gerne anerkendes undervejs, så vi lykkes med de mål vi sætter”(sygeplejegruppen BIN).
 
Om Hjemmesygeplejen Bispebjerg/Nørrebro
Vi er en mangfoldig gruppe sygeplejersker i alle aldre og med forskellige kompetencer. Du bliver den ene af to gruppeledere, der begge har ansvaret for en gruppe på ca. 30 sygeplejersker fordelt i forskellige teams. I juni 2017 flyttede de to sygeplejegrupper sammen, så vi i dag er ca. 60 sygeplejersker, en sygeplejekoordination og en mindre gruppe forebyggelseskonsulenter på samme adresse. Vi har brug for, at du i samarbejde med vores erfarne gruppeleder, er med til at skabe én samlet sygeplejegruppe, der arbejder ud fra en fælles faglig ramme for fremtidens kommunale sygepleje. Vi har endvidere brug for en leder der har budgetforståelse og kan være med til at stabilisere økonomien i sygeplejen.
 
Vi ønsker en leder med følgende faglige og personlige kvalifikationer
 • er uddannet sygeplejerske, suppleret med en lederuddannelse
 • har en anerkendende tilgang til samarbejde og medinddrager og motiverer i samarbejdet på tværs, både internt og eksternt i organisationen
 • inddrager forskellige perspektiver i beslutningstagning, og ser den enkelte sag i en større sammenhæng
 • evner at gennemføre involverende processer, er åben i beslutningsprocesser og står ved de trufne beslutninger
 • har gode evner for kommunikation, og tilgår både borgere, medarbejdere og ledere på en ligeværdig og respektfuld måde
 • har organisatorisk og ledelsesmæssig forståelse, og samtidig har øje for den nødvendige balance mellem udvikling og drift
 • arbejder struktureret og systematisk
 • er positiv, loyal og nærværende i opgaveløsning og samarbejde
 • har økonomisk tæft i prioriteringer – både i daglige og fremadrettede aktiviteter
 • medvirker til, at skabe et godt arbejdsmiljø for alle med en ærlig, venlig og direkte tone, hvor der også er plads til et godt grin sammen. 
Vi tilbyder
 • en spændende arbejdsplads, hvor to dage aldrig er ens
 • en kompetent og motiveret sygeplejegruppe, hvor fagligheden understøttes af sygeplejersker med specialfunktioner indenfor flere områder
 • et tæt samarbejde med hjemmeplejelederen og den øvrige ledergruppe
 • et forum for faglig udvikling af sygepleje sammen med den faglige sygeplejeleder for sundhedslovsområdet og den anden gruppeleder for sygeplejen. 
Vi leverer sygepleje i dagvagt og aftenvagt til ca. 1.200 borgere, dels gennem fysiske besøg i borgernes hjem eller på plejecentre, via sygeplejeklinikker og ved skærmbesøg. Vi ved, at nutidens og fremtidens hjemmesygepleje er under forandring og den kommunale sygepleje skal i endnu højere grad rustes til at håndtere borgere med mere ustabile og komplicerede sygdomstilstande end tidligere. Med udgangspunkt i København Kommunes Ældrepolitik, skal opgaverne løses med inddragelse af borgerens ønsker og behov.
 
Om hele Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro
Vi er en arbejdsplads med ca. 350 medarbejdere fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og en administrativ stab. Du kommer således til at indgå i et tæt samarbejde omkring borgerne i en ledergruppe med 11 andre ledere, og refererer direkte til hjemmeplejelederen.
 
Stillingen er på 37 timer ugentlig med opstart den 1. oktober 2017 eller efter aftale. Løn forhandles efter principperne i Ny løn.  
 
Hvis du vil vide mere
Er du inspireret og har lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til gruppeleder Caroline Chlala på 2686 6397 eller hjemmeplejeleder Lene Bonde Stürup på 3045 4565 (efter den 6. august). Rekvirering af jobprofil og funktionsbeskrivelse kan ske hos administrativ leder Jeannie Ellgaard på 5171 1518 eller ovenstående.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017. 
Samtaler forventes afholdt fredag den 25. august.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.