Jobkonsulenter til flygtningeindsatsen på Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration

Til beskæftigelsesindsatsen for de nye københavnske flygtninge søger vi to resultatorienterede jobkonsulenter. De ledige stillinger er placeret i Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI) i afdelingen Integration.  Den ene af de opslåede stillinger er en fast stilling, og den anden er et barselsvikariat med en forventet varighed på et år.  
 
Indsatsen på CBSI har fokus på konkret formidling af job og virksomhedsforløb til de nye københavnere, for at disse hurtigere integreres på arbejdsmarkedet. Indsatsen på CBSI består af kompetenceafklaring, virksomhedsplaceringer, danskuddannelse, kultur- og samfundsforståelse og anden opkvalificering. Indsatsen er tilrettelagt på en fleksibel måde, så de nye københavnere kommer til at opleve et sammenhængende forløb.  Her kan man som jobkonsulent komme til at arbejde med hele viften af arbejdsopgaver inden for den beskæftigelsesrettede indsats, både formidling af virksomhedsplaceringer, myndighedsopgaver og undervisning.   
 
Arbejdsopgaver  
Dine primære arbejdsopgaver som jobkonsulent er at:   
 • kommunikere med virksomheder om formidling af de nye københavnere til ordinære jobs, IGU-forløb, virksomhedspraktikker og ansættelse med løntilskud  
 • varetage myndighedsopgaver med dertil hørende dokumentation og administration   
 • undervise og vejlede de nye københavnere i jobsøgning, arbejdskultur, samfundsforståelse m.m.  
 • støtte den enkeltes konkrete jobsøgning  
 • medvirke i planlægning og udvikling af opgaverne i din afdeling.   
Vi forventer, at du  
 • har en relevant uddannelse og erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet samt kendskab til beskæftigelseslovgivningen  
 • kan arbejde i en politisk styret organisation og med et fagområde med megen politisk bevågenhed  
 • kan kommunikere professionelt på alle niveauer med ledige borgere, kollegaer, arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere både i skrift og tale  
 • har forståelse for jobformidlings- og myndighedsopgaven, har interkulturel forståelse samt gerne undervisningserfaring  
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet og har vilje og evne til administrative processer  
 • er struktureret, stabil og robust  
 • har en positiv tilgang til forandringsprocesser  
 • har et betydeligt personligt drive, er resultat- og udviklingsorienteret samt målrettet og ambitiøs på din organisations vegne.  
Vi tilbyder dig  
 • en spændende stilling med udviklende opgaver i en stor organisation med engagerede ledere og medarbejdere  
 • muligheden for at bidrage til at videreudvikle din organisation med fokus på effekt, effektivitet, kvalitet og fleksibilitet  
 • et udfordrende job med en stor kontaktflade – både i og uden for centret.   
CBSI beskæftiger ca. 200 medarbejdere. CBSI er en del af Beskæftigelses- og Integra­tions­forvaltningen (BIF) i Københavns Kommune og har til opgave at sikre, at flest muligt arbejdsmarkedsparate borgere bliver i stand til at forsørge sig selv enten gennem job eller uddannelse. CBSI har ansvaret for modtagelsen og indkvarteringen af de københavnske flygtninge og for den beskæftigelsesrettede indsats for kommunens jobparate ledige. CBSI har endvidere en særlig opgave i BIF, idet CBSI’s sprogcenter tilbyder danskuddannelse til ydelsesmodtagere.   
 
CBSI ligger fire minutter fra Nørrebro Station på Hejrevej i Nordvestkvarteret.   
 
BIF er en værdi- og resultatorienteret organisation. Vores arbejde bæres af værdierne om, at vi gør det muligt, vi gør det sammen, og vi gør det ordentligt.  
 
Vi formulerer klare mål for vores indsatser på beskæftigelses- og inklusionsområdet, og vi følger op på målene i en åben og konstruktiv dialog, som sikrer læring og udvikling.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til HK-overenskomsten for undervisere/vejledere på det kommunale område. Herudover kan der forhandles tillæg i forhold til kvalifikationer efter aftale om ny løn.   
 
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med rekrutteringen vil blive anvendt straffeattest.  
 
Som ny medarbejder med borger- eller virksomhedskontakt skal du gennemføre BIF-uddannelsen, hvor du bliver klædt professionelt på til dine opgaver. BIF-uddannelsen er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og kan være kompetencegivende, hvis du opfylder optagelseskravene.   
 
Yderligere oplysninger  
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte centerchef Maja Agu (CBSI) på 2810 1786.  
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har 1.700 medarbejdere fordelt på en centralforvaltning og ni decentrale, udførende enheder: fire jobcentre (jobservice), tre beskæf­ti­gel­ses­centre (aktive tilbud), et ydelsesservicecenter samt Københavns Erhvervshus.  
 
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på www.kk.dk.  
 
Søg stillingerne via nedenstående link senest mandag den 21.august 2017.  
 
Stillingerne søges besat pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt.  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.