Du er her

Job med særlig støtte

Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap.

Revalidering

Hvis du har en nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, så kan det være, at du kan få revalidering.

Funktionsnedsættelse og job

Hvis du har et handicap, kan du få hjælp til at blive i dit job eller til at finde et nyt.

Seniorjob

Du kan have ret til seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret, og der højst er fem år til, du går på efterløn.

Ressourceforløb

Hvis du er under 40 år, er det ofte ikke muligt at få førtidspension. Du kan muligvis få et ressourceforløb - og det er uanset din alder.

Førtidspension

Du kan få førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne.