Inklusionspædagog til Christianshavns Skole

Er du energisk, udviklingsorienteret og uddannet pædagog, og har du erfaring med specialpædagogiske opgaver? Du skal være synlig, initiativrig, have flair for koordinerende opgaver og elske børn og deres familier.   
 
Om os
Christianshavns Skole er en 3-4 sporet skole fra børnehaveklasse til 9. klasse samt M klasser. Vi har i dette skoleår ca. 800 elever og 65 medarbejdere.   
Christianshavns Skole er en udviklingsorienteret skole med et aktivt og kompetent lærerkollegium og et tæt og positivt forældresamarbejde.   
 
Om dig
Vi forventer, at vores kommende kollega har viden om inklusionsarbejde og kan se det meningsfulde i at arbejde med tydelige elevhenvendte mål samt feedback. Bevægelse forventes ligeledes at være en integreret del af børnenes læringsrum, hvorfor erfaring med eller viden om bevægelse i skolen er en fordel.   
  
Vi har mange bolde i luften og forventer, at vores nye kollega bidrager til at lande disse på en måde, som skaber tryghed hos børn og forældre.   
  
Som inklusionspædagog er du en del af vores Mellemrum, som du skal være med til at udvikle. Mellemrummet er et særligt tilbud for børn, der har svært ved dagen igennem at fungere i det store fællesskab.   
Herudover er du tilknyttet vores ressourcecenter, og du har et tæt samarbejde med skolens lærere og pædagoger, AKT- lærere, PPR-psykologer, U&U vejleder, skolesocialrådgiver, sundhedsplejersker, fraværskonsulent og talehørepædagog.   
  
Vi forventer, at du kan og vil indgå i et forpligtende og professionelt tværfagligt teamsamarbejde.   
  
I kommende skoleår læses ca. 15. lektioner ugentligt i Mellemrummet. Herudover har du forskellige støttende og rådgivende funktioner, der bidrager til øget trivsel og læring for vores børn.   
Du er skolens repræsentant i SSP regi og står for koordinering af vores legepatrulje.   
  
Yderligere information og ansættelsesforhold
”Stillingen er omfattet af ”Overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen og i Københavns Kommune” og ”Arbejdstidsaftalen for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune”.    
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til indskolingsskoleleder Christa Elkjær Dvinge på 2479 9052 samt på skolens hjemmeside: www.chr.kk.dk.   
  
Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 17. august 2017
Samtaler forventes afholdt den 24. august.   

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.