Informer om dit arrangement

Informer om dit arrangement
Dit arrangement er på besøg i en bydel og påvirker mange menneskers dagligdag. Især mærkes ændringer i trafikken og støj. Det er dit ansvar som arrangør at informere alle, som kan blive berørt at dit arrangement. Du skal besvare spørgsmålene nedenfor, for at kortlægge hvilke gener dit arrangement vil medføre, hvem det vil påvirke og hvor meget. Dine svar bliver sendt til Byliv.
 

Indsend en plan for information 
Når du har udfyldt skemaet, vil vi på baggrund af dine svar bede dig beskrive, hvordan du informerer berørte naboer, trafikanter, lokaludvalget og erhvervslivert herunder handelsforeninger om dit arrangement. Planen skal godkendes i Byliv, inden du kan få tilladelse til dit arrangement.

Her skrives KK-nummer angivet fra din ansøgning

 

 

Støjgener

Musik
Omfang
Hvem bliver påvirket?
Speak
Omfang
Hvem bliver påvirket?
Motorlarm
Omfang
Hvem bliver påvirket

 

 

Trafikgener

Afspærring med gener i lokalområdet
Omfang
Hvem bliver påvirket?
Afspærring med gener over større områder
Omfang
Hvem bliver påvirket?
Begrænsning af fremkommelighed pga. store menneskemængder samlet på et mindre område
Omfang
Hvem bliver påvirket?

 

 

Lugtgener og affald

Lugt af urin
Omfang
Hvem bliver påvirket
Røg fra fx. grill
Omfang
Hvem bliver påvirket?
Affald
Omfang
Hvem bliver påvirket?

 

 

Andre gener

Andre gener?
Omfang
Hvem bliver påvirket?
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at teste, at du er et menneske og ikke en spam-robot.