Hvornår kan Havnekulturpuljen søges?

4 gange om året uddeler Kulturhavn365 midler fra Havnekulturpuljen til gode havnekulturinitiativer.

Næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2016

Ansøgningsfrister i 2016:

1. marts 2016

1. juni 2016

1. september 2016 

1. december 2016

VIGTIGT! Der kan ikke ansøges om midler til arrangementer, der er afholdt før den pågældende ansøgningsfrist.

Hvem kan søge Havnekulturpuljen?

Alle med en god idé til et spændende kultur – og idrætsprojekt i og omkring Københavns Havn kan søge Havnekulturpuljen.

Hvordan ansøger man Havnekulturpuljen?

Når du vil søge Havnekulturpuljen, skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet finder du her.

Gode råd til din ansøgning

Ansøgninger til Havnekulturpuljen behandles af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kulturhavn365-sekretariatet.

For at en ansøgning kan tages i betragtning er det et krav:

  • at aktiviteten finder sted i og omkring Københavns Havn
  • at aktiviteten er gratis og åbne for alle

Når udvalget fordeler midlerne fra puljen prioriteres:

  • aktiviteter der kan inspirere og engagere publikum på uventede måder
  • aktiviteter der ligger uden for sommermånederne
  • aktiviteter understøtter vidensdeling og erfaringsudveksling i forbindelse med afvikling af arrangementer i havneområderne

Havnekulturpuljen støtter ikke:

  • aktiviteter der afvikles under Kulturhavn festivalen
  • aktiviteter der har været afviklet samt løbende aktiviteter
  • aktiviteter der er kommercielle, partipolitiske eller religiøse