Hvornår starter der nye hold?

Vi tager nye kursister ind i starten af hver måned.

Hvor lang tid tager et modul?

Et modul tager mellem 2-6 måneder.

Hvornår kan jeg gå til undervisning?

Der er undervisning mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

Hvordan kan jeg skifte skole?

Når du får et ordinært arbejde, skal du skifte skole. Hvis du går på danskuddannelse, skal du skifte skole, når du har bestået et modul. Hvis du går til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, skal du skifte, når du har gennemført et 50 timers forløb.

Hvordan tilmelder jeg mig en prøve?

Hvis du går til danskundervisning på CBSI Sprogcenter, er det din lærer, der melder dig til prøve. Hvis du ikke går til danskundervisning på CBSI eller ønsker at tilmelde dig Indfødsretsprøven eller Medborgerskabsprøven, skal du kontakte vores prøveansvarlige og tilmelde dig.

Kan jeg holde pause fra undervisningen

Det kan du godt efter aftale med dit jobcenter, men du skal være opmærksom på, at du bruger af din ret til danskuddannelse, når du holder pause fra undervisningen.

 

Hvor lang tid kan jeg gå til dansk?

Fra du starter på din danskuddannelse, har du tre eller fem år til at gennemføre uddannelsen. Din ret til danskuddannelse kan eventuelt forlænges ved barsel, alvorlig sygdom eller ustøttet fuldtidsarbejde.

Hvis du går til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, har du 18 måneder til at færdiggøre de fem forløb.

Hvad er forskellen på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og danskuddannelse?

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning består af fem korte forløb på hver 50 timer og er for dig, der skal starte på dansk for første gang og som er kommet til Danmark for at arbejde eller studere.

Danskuddannelse er en op til fem år lang uddannelse. Der er tre forskellige danskuddannelser og hver danskuddannelse er opdelt i seks moduler. Du får tilbudt danskuddannelse, hvis du skal i integrationsprogram, eller du tidligere har gået til dansk.