Den tværfaglige støttefunktion (PPR)

Den tværfaglige støttefunktion rådgiver institutioner og skoler omkring 0-18-årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.

Læs om den tværfaglige støttefunktion

Specialrådgivning

Fra 1. januar 2017 varetager Institut for Kommunikation og Handicap opgaven: ”Udredning, rådgivning og kursustilbud vedrørende førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder.”

Indtil årsskiftet varetages opgaven af Børneklinikken. Er du fagperson eller forælder til et barn, som er i gang med en visitering/eller visiteret til et tilbud gennem Børneklinikken kan du fortsat kontakte Børneklinikken indtil den 23. december 2016. Du kan også læse mere om skiftet på Institut for Kommunikation og Handicaps hjemmeside.

Bekymret for et barn eller ung

Måske er du bekymret for dit barns udvikling. Det kan også være, at du har mistanke om overgreb eller andre svigt mod et barn eller ung, du kender.