Forsknings- og udviklingsfysioterapeut til Sundhedshus Nørrebro, Rygcentret

Vores forsknings- og udviklingsfysioterapeut på Rygcentret har valgt at gå på pension.  Da vi ønsker at fastholde fokus på, og videreudvikle den evidensbaserede indsats til vores rygpatienter, søger vi en engageret forsknings- og udviklingsfysioterapeut, som har lyst til at bidrage til dette.  
 
Rygcentret, Sundhedshus Nørrebro, har i mange år været førende indenfor tværfaglig håndtering af rygpatienter i kommunalt regi. Vi undersøger og behandler årligt ca. 4000 borgere med ryg- og nakkebesvær efter henvisning primært fra praktiserende læger og regionens hospitaler.   
 
I Sundhedshus Nørrebro er vi 91 engagerede og fagligt dygtige kollegaer, hvor af 25 ansat i Rygcentret, der arbejder med en helhedsorienteret tilgang til københavnske borgeres helbredsproblemer.  
 
Kontakten til klinisk praksis er vigtig for os. Derfor kommer du til, udover forsknings- og udviklingsopgaven, at deltage i håndteringen af vores patienter i samarbejde med husets øvrige faggrupper herunder læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, socialrådgiver m.m. Derudover får du mulighed for at samarbejde med vores anden forsknings- og udviklingsfysioterapeut på det ortopædkirurgiske- og idrætsmedicinske område.  
 
Dine arbejdsopgaver indebærer   
 • Søgning og kritisk vurdering, samt implementering af ny viden indenfor rygspecialet  
 • Deltagelse i kvalitetsarbejde  
 • Planlægge, igangsætte og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med faglige koordinatorer  
 • Formidle og publicere egen forskning internt og eksternt  
 • Søge ekstern finansiering af forskningsprojekter  
 • Klinisk arbejde svarende til én dag ugentligt  
Vi forventer, du har følgende faglige og personlige kvalifikationer   
 • Autorisation som fysioterapeut   
 • Videreuddannelse Ph.D., kandidat eller relevant masteruddannelse  
 • Erfaring og kompetencer indenfor forskningsmetodologi og projektledelse  
 • Erfaring med kommunikation, undervisning og formidling   
 • Gerne dokumenterede publikationer indenfor specialet   
 • Gerne klinisk erfaring indenfor specialet  
 • Ambitiøs, selvstændig og struktureret i arbejdet med forskning og udgivelse af artikler  
 • Gode samarbejdsevner  
Vi tilbyder  
 • Et spændende miljø med fokus på forskning og faglig udvikling  
 • Samarbejde i tværfaglige teams med engagerede og fagligt dygtige kollegaer  
 • Gode behandlings- og træningsfaciliteter  
 • Et miljø hvor trivsel prioriteres højt  
 • Mulighed for frikøb ved ekstern finansiering  
Løn- og ansættelsesvilkår   
Stillingen er på 37 timer om ugen, og lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst. Centrets åbningstider er kl. 07:30-17:00. To dage om ugen er der åbent til kl. 18:00.  
Ansættelse den 1. oktober eller snarest herefter.  
 
Yderligere oplysninger  
Henvendelse til leder af Rygcentret Charlotte Engman på 3530 4989 eller sundhedshusleder Inge-Lis Gøthgen på 3530 4968.  
Sundhedshus Nørrebro ligger i Mimersgade, 2200 København N.  
 
Ansøgning, CV, dokumentation for efter- og videreuddannelse, publikationsliste samt beskrivelse af undervisningserfaring sendes online via linket herunder.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017.
Samtaler er planlagt til at foregå i uge 35 (tirsdag eller onsdag).
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.