Introduktion - StartHer

StartHer er til dig, som har en forretningsidé og et ønske om at være selvstændig, men som mangler den grundlæggende viden og erfaring til at starte virksomhed.

Arrangementerne giver dig både praktisk indsigt og personlig motivation til at omsætte din virksomhedsdrøm til konkret plan og handling.

Du kan tilmelde dig arrangementerne enkeltvis eller samlet:

  • StartHer - Kom-igang-oplæg
  • StartHer - Speedrådgivning

Se oversigt over aktuelle kurser og tilmelding

Iværksætterkurser - herunder HIP-kurser

Disse kurser er til dig, som har lidt erfaring eller måske er en nystartet virksomhed, men som nu står med konkrete udfordringer på nogle centrale forretningsområder.

Hovedparten af kurserne udbydes i samarbejde med Hovedstadens Iværksætterprogem (HIP). Kurserne vil give dig viden og inspiration til at omsætte dine ressourcer til motivation og handling. Du kan blandet andet vælge:

  • Forretningsmodel
  • Markedsføring
  • Bogføring og regnskab
  • WEBhandel & sociale medier
  • IT-administration & cloudcomputing
  • Din første medarbejder

 Se oversigt over aktuelle kurser og tilmelding

Du kan læse mere om HIP på www.hiph.dk

 

Sær-arrangementer

Københavns Erhvervshus tilbyder løbende særarrangementer, både som arrangør og som partner med eksterne aktører.

Arrangementerne kan have et tema, en særlig målgruppe eller være en del af en større erhvervsbegivenhed.

• Kriseledelse 
• Indkøb og udbud 
• Workshops
• Seminarer

Se oversigt over aktuelle kurser og tilmelding

 

Kurser på engelsk - Courses in English

Københavns Erhvervshus tilbyder de fleste kurser på engelsk. Kurserne fokuserer på at hjælpe ikke-dansk talende til at realisere deres forretningsidéer og hjælpe nystartede virksomheder på vej.

  • Introduction - Start your own business
  • Entrepreneur courses and workshops

Du kan læse mere om tilbuddene på Københavns Kommunes hjemmeside på engelsk

Read more about courses in English

Vækstakademiker

Som ledig akademiker, tilknyttet Karrierestedet i Jobcenter København - Arbejdsmarkedscentret, kan du efter aftale med din beskæftigelseskonsulent melde dig til dette kursus, der varer fire uger med fokus på vækst i teori og praksis, personligt salg og iværksætteri. Inden da skal du have deltaget i et informationsmøde om kurset, som finder sted mandage kl. 9.30 i Karrierestedet. Du kan tilmelde dig informationsmødet hos din konsulent i Karrierestedet.

Baggrunden for kurset

Alle undersøgelser viser, at akademikere skaber vækst, når de bliver ansat i små og mellemstore virksomheder. Hver akademiker, der ansættes i en virksomhed bidrager med en produktiviteter, der svarer til to uuddannede. Vi har imidlertid brug for at udvide vores opfattelse af, hvad et "akademikerjob" kan være. Projektet Vækstakademikere har til formål at tænke vækst i små og mellemstore virksomheder sammen med jobs til de ledige akademikere. Sideløbende med undervisningen for kursusdeltagerne, kører således et forløb for virksomhederne, hvor de bliver opmærksomme på hvilke kompetencer de har brug for hos en akademiker og hvilke opgagver akademikeren skal arbejde med.