Logiværtserklæring

En logiværtserklæring er en et stykke papir, hvor ejeren eller udlejeren på den adresse, hvor du skal bo, bekræfter, at du skal bo der. 

Det skal logiværtserklæringen indeholde: 

  • Dit fulde navn og ejer/udlejers fulde navn
  • Den fulde adresse som du flytter til 
  • Dato på hvornår du flytter ind 
  • I bekræftelsen fra logivært, skal der stå, at du ”bor og sover på adressen”. Af juridiske årsager er det vigtigt, at I bruger den formulering
  • Underskrift fra ejer/udlejer (logiværten). 

 

Hvis du har ikke-dansktalende børn (0-16 år)

I Danmark har alle børn mellem 0-5 år mulighed for at blive passet i vuggestue eller børnehave. Når barnet er fyldt 6 år, skal det i skole.

Ønsker du at skrive dit barn op til dagtilbud eller skole skal du enten:

Skrive til Børne- og Ungdomsforvaltningen på NIK@buf.kk.dk eller ringe på tlf. (+45) 40 20 25 85. 

Her skal du oplyse barnets navn, adresse, telefonnummer og det sprog barnet er stærkest i.

Når jeres henvendelse er registreret, bliver I og jeres barn inviteret til en snak om jeres barns behov og det videre forløb, der skal sikre den bedste start i dagtilbud eller skole.

I skal kontakte Børne- og Ungdomsforvaltningen inden I kommer til Borgerservice for at melde indrejse.

Når I kommer til Borgerservice, skal I medbringe dokumentation på, at barnet er ved at blive indskrevet.