Du er her

Få indflydelse

Her kan du blive hørt, læse om kommunens annonceringer eller melde dig ind i borgerpanelet. Du kan også finde info om, hvordan du kan kontakte dine politikere, følge med i hvad der sker i kommunen eller være med til at påvirke dit lokalområde og skabe din by.
Få indflydelse