Ergoterapeut/fysioterapeut med kandidatgrad eller Ph.d. til Afdeling for Rehabilitering

Brænder du for udviklingen af evidensbaseret praksis indenfor kommunal genoptræning?  
 
Så er der her en spændende mulighed.  
 
Afdeling for Rehabilitering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune søger medarbejdere med ph.d.-grad eller kandidatgrad, der har fagligt kendskab til det kommunale genoptræningsområde og er metodologisk stærk i søgning og vurdering af sundhedsvidenskabelig forskning. Afhængigt af ansøgernes kompetencer vil der blive ansat to-tre medarbejdere i deltidsansættelser af tre-seks måneders varighed.  
 
Om stillingen  
Som en del af kvalitetsarbejdet på genoptræningsområdet i Københavns Kommune skal der gennemføres en evidensbaseret revision af de nuværende forløbsbeskrivelser på genoptræningsområdet. Til brug for dette skal der udarbejdes systematiske evidenssammenfatninger for fysioterapeutisk og ergoterapeutisk genoptræning til specifikke patientgrupper/diagnoser. Sammenfatningerne skal danne grundlag for kommunens videre udvikling af de fysio- og ergoterapeutiske genoptræningsindsatser.  
Opgaven omfatter følgende områder: neurologiske diagnoser, ortopædkirurgiske, idrætsmedicinske og reumatologiske diagnoser, samt geriatri. Din opgave skal løses indenfor en ramme, hvori der er beskrevet konkrete metodologiske krav til søgning, vurdering og afrapportering af resultater.  
 
Dine opgaver vil være at:  
  • udarbejde en protokol, som sammenfatter de metodologiske krav, omfang samt afrapportering af evidenssammenfatningerne  
  • udarbejde evidenssammenfatninger, inklusiv et kortfattet flowchart for et nærmere aftalt antal diagnoser indenfor et eller flere af hovedområderne neurologiske diagnoser, ortopædkirurgiske, idrætsmedicinske og reumatologiske diagnoser samt det geriatriske område
  • udarbejde specifikke søgestrategier for udvalgte diagnoser samt opsætte automatiserede søgninger herfor.    
Vi forventer, at du: 
  • har 3-5 års erfaring som udførende fysioterapeut eller ergoterapeut og har en kandidat- og/eller Ph.d. grad
  • har erfaring med systematisk søgning af evidens indenfor genoptræningsområdet og kan dokumentere dette  
  • har erfaring med vurdering af sundhedsvidenskabelig forskning og med udarbejdelse af sammenfatning og anbefalinger og kan dokumentere dette  
  • har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt   
  • arbejder resultatorienteret og overholder deadlines. 
Om Afdeling for Rehabilitering  
Du vil blive ansat i en tidsbegrænset periode i Afdeling for Rehabilitering, hvor du vil samarbejde og sparre med afdelingens sundhedsfaglige konsulenter. Afdeling for Rehabilitering vil stille computer og kontorplads til rådighed samt sikre adgang til relevante søgedatabaser.  
 
Projektet er forankret i Center for Omsorg og Rehabilitering, som er driftsunderstøttende og drivende i udviklingen af rehabilitering, genoptræning, aktivitetscentre, midlertidigt døgnophold, hjemmepleje og plejecentre. Projektet ledes i Afdeling for Rehabilitering af chefkonsulent Lars Damkjær.  
 
Vi tilbyder
En inspirerende og bred samarbejdsflade – både på centret, på tværs i kommunen og med hospitalerne og et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og godt kollegialt samvær.  
 
Tidsramme  
Opgaven forventes opstartet september 2017 eller snarest derefter og skal være færdiggjort senest med udgangen af 1. kvartal 2018.  
 
Mere information?  
Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk. Du er velkommen til at kontakte sundhedsfaglig chefkonsulent Lars Damkjær på 2346 9666 eller afdelingsleder Tanja Thor Møller på 2492 9161.  
 

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 20. august 2017

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.