Energisk, naturglad og fagligt dygtig pædagogisk leder til Børnehuset 8TALLET

Er du klar til opgaven som pædagogisk leder i et stort hus, hvor børnenes trivsel og livsglæde er i fokus? Så er vores klynge måske lige præcis stedet, hvor du kan udleve din ambition om pædagogisk ledelse blandt livsglade børn, aktive forældre, dygtige pædagogiske medarbejdere og et stærkt ledelsesteam.
 
Børnehuset 8TALLET er en integreret institution med 60 vuggestuebørn og 108 børnehavebørn. Institutionen har en naturprofil og arbejder derfor med naturen som et fælles læringsrum. Institutionen har også en rumlepotte tilknyttet.
 
Trods to lederskifte indenfor det seneste år er børn, forældre og personale superglade for deres institution, og alle ser frem til, at en kommende leder griber stafetten og går foran i forhold til at fastholde den pædagogiske retning og styrke de mange fællesskaber, som er i institutionen.  
 
I klyngeledelsesteamet glæder vi os til et udviklende samarbejde med en engageret, passioneret og dygtig leder, som har ideer til, hvordan vi sammen kan skabe nærværende ledelse med mening på klynges 10 matrikler og to rumlepotter.  
 
8TALLETs og klyngens kommende pædagogiske leder skal gerne besidde flere af de følgende kompetencer
 
Faglige kompetencer
Pædagogisk inspirator: Du skal med faglig pædagogisk indsigt og viden være inspirator og igangsætter for, at institutionens børn får en god barndom i 8TALLET.
Forældreinddragelse og samarbejde med forældre: Du skal prioritere et godt samarbejde med forældre, hvor inddragelse og løbende kommunikation er nogle af nøgleordene, og hvor der åbent lyttes til ris, ros, begejstring og bekymringer, og hvor der aktivt handles på relevant kritik.
Erfaren leder: Du skal have erfaring som leder med særlig vægt på personaleledelse, pædagogisk udvikling og samarbejde med forældre og andre interessenter. Kendskab til Københavns Kommunes systemer er en stor fordel. Du har desuden relevant efteruddannelse i ledelse fx diplom.
Personaleledelse: Du skal kunne motivere, inspirere og anerkende personalets forskellige faglige kompetencer samt fastholde og rammesætte et tilbagevendende fokus på den pædagogiske kerneopgave.
Naturprofil: Du skal kunne identificere dig med institutionens naturprofil og kunne igangsætte og understøtte den fortsatte kvalificering af naturen som børnenes læringsrum.
 
Personlige kompetencer
Ansvarsbevidst: Du har en grundlæggende respekt for, hvad ledelsesrollen indebærer af ansvar og forpligtigelser. Du kan relativt hurtigt træffe velbegrundede og velovervejede beslutninger, og du kan handle på kritik og forslag til forbedringer.
Samarbejdsorienteret: Du har en konstruktiv og generel positiv tilgang til dine omgivelser og møder børn, forældre, personale og øvrige ledelseskollegaer med en grundlæggende tillid.
Anerkendende: Du har en anerkendende tilgang til børn, forældre, medarbejdere, kollegaer og til faget. Du har respekt for andres meninger og synspunkter, og du udtrykker dig generelt i positive vendinger uden at gå på kompromis med, hvad der forventes af opgaveløsningen.
 
Er du herudover et menneske med en god portion humor og en fast overbevisning om, at du kan gøre en forskel indenfor den pædagogiske verden, så kom på besøg i Børnehuset 8TALLET og se om vi er noget for dig.  
 
A klynge I består udover 8TALLET af: Børnehuset Jorn, Kongeriget, LilleArena, M-Husets Idrætsvuggestue og Sejlhuset.
 
Stillingen er på fuld tid og løn efter gældende overenskomst med LFS/FOA. Tiltrædelse den 1. oktober 2017. 
 
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte klyngeleder Heidi K. Bruun på 2494 7539.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017.
Vi forventer at afholde første og anden samtaler i ugerne 34 og 35.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.