Dygtig, tydelig og engageret lærer til Pædagogisk RessourceCenter på Kirkebjerg Skole i Vanløse

Vi søger en dygtig lærer, der samtidig har en dyb forståelse for mangfoldighed, progression og fællesskaber. I de næste to år skal vi have et stort skolefokus på forståelse og håndtering af relationer, konflikter og fællesskaber.  
 
Den primære opgave vil for denne stilling være at samarbejde med skolelederen og skolens PRC om blandt andet ovenstående fokus, herunder at organisere og følge processen, facilitere medarbejdernes arbejde og derigennem skabe muligheder for, at også det fokus bliver en del af Kirkebjerg Skoles måde at udvikle skole på.  
Derudover vil der i stillingen også være opgaver, der målretter sig mod et arbejde med inkluderende indsatser, læringsmiljøer af forebyggende karakter samt en forventning om, at du er i stand til at holde faglige temadage om relevante emner – og observere og vejlede lærere, pædagoger og teams.  
 
Om skolen
Kirkebjerg Skole er en velfungerende og velsøgt skole i Vanløse. Vi har tre/fire spor, og vi er ca. 1.000 elever og ca. 100 medarbejdere. Vi er stolte af vores daglige arbejde og samarbejde, og vi får i fællesskab tingene til at lykkes. Vi tror på åbenhed, tillid og fællesskaber og vi interesserer os for hinanden og hinandens undervisning og mener, at udvikling foregår på mange niveauer.   
 
Vi er en skole, der går aktivt ind i skoleudvikling. De sidste to år har vi haft fokus på læringsmål og det professionelle teamsamarbejde. To fokusområder der for os er grundlæggende redskaber for udvikling, dannelse og læring. I kommende skoleår fortsætter vi med fokus på det professionelle læringsfællesskab og starter nu det nye skolefokus på forståelse og håndtering af relationer, konflikter og fællesskaber op.  
På den måde har vi altid to fokusområder.  
 
Vi arbejder professionelt og tydeligt i teamsamarbejde, og lærere/pædagoger er som udgangspunkt organiseret i ét årgangsteam. Enkelte lærere kan have opgaver som faglærere på andre klassetrin. Vi har en dygtig personalegruppe, har et tæt samarbejde mellem faggrupper, en engageret forældregruppe og en god blanding af dejlige og læreivrige elever.  
 
Vi arbejder systematisk på hele tiden at dygtiggøre os på flere niveauer. Vi har været gode til at indgå i samarbejde med Fagligt Center i Københavns Kommune om målrettet og veltilpasset supporttilbud. Dette har givet resultater.
Vi betragter os selv som en skole i meget positiv udvikling; dels bliver vi hele tiden større, og dels har vi igennem det sidste år vist fremgang både inden for elevernes præstationer og inden for vores økonomi. Vi er ude af vores økonomiske handleplan nu, og heldigvis fortsætter samarbejdet med kommunen om de supporttilbud, der har læringsmål og det professionelle teamsamarbejde i fokus.  
 
Om dig
Udover de faglige specifikke kompetencer værdsætter og fokuserer vi på de personlige egenskaber og betragter dem ligeledes som ligeværdige forudsætninger. Dette betyder bl.a., at du:
  • arbejder målrettet og tydeligt med vejledning af klasseledelse, alle elevernes forudsætninger og med din egen funktion  
  • kan navigere professionelt og konstruktivt i forskellige samarbejdsflader  
  • har indsigt og interesse i skoleudvikling, har stærke samarbejdskompetencer og er indstillet på et tæt og progressivt samarbejde på årgangen, både hvad angår planlægning og gennemførelse af undervisningen  
  • er indstillet på opgaven med gode, sunde og interessante faglige læringsmiljøer for alle  
  • er åben og rummelig og interesseret i at bidrage til fællesskabet og samarbejdet  
Yderligere information
Er du interesseret i yderligere oplysninger, så orienter dig på vores hjemmeside: http://www.kirkebjergskole.kk.dk. Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Max Ulrich Larsen på 3366 1440.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017
Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter – og med ansættelse snarest muligt.  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.