Driftskoordinator til Vintertjenesten

Driftskoordinator søges til enheden Kørsel og Vintertjeneste i Center for Bydækkende Drift  
 
Stillingen er placeret i Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Center for Bydækkende Drift, Kørsel og Vintertjeneste, som p.t. har til huse på Strømmen i Valby, og fra julen 2017 på Kraftværksvej på Amager.  
 
Om jobbet
Den administrative del af Vintertjenesten i København varetages af et team af tre fuldtidsansatte medarbejdere. Som driftskoordinator får du ansvaret for store dele af praktikken omkring Vintertjenesten. Bl.a:  
 • Det administrative ansvar for indkøb, servicering og klargøring af materiel  
 • Indgåelse af kontrakter med underentreprenører for udførelse af vintertjeneste, og opfølgning på disse   
 • Udarbejdelse af vagtplaner og koordinering af deltagelse af forvaltningens egne medarbejdere i vintertjenesten, herunder opfølgning på timeforbrug, vagtbytte, kontakt til lønteamet mv.  
 • Økonomiopfølgning.  
Derudover skal du i jobbet understøtte vinterens øvrige aktiviteter, for eksempel besvarelse af borgerhenvendelser, støtte til vores jurister ved skadessager, kontering og godkendelse af fakturaer i Kvantum, afholdelse af fagkurser og deltage i instruktion af egne medarbejdere og entreprenører, og meget meget mere!  
 
Det er vigtigt, at du har interesse og flair for at arbejde i en politisk styret organisation, har analytisk sans samt evnen til at kommunikere klart og enkelt – både i tale og skrift. Gode samarbejdsevner på tværs af faglige og organisatoriske skel, og evnen til at overskue komplekse sammenhænge og arbejde systematisk er vigtige egenskaber i jobbet.  
 
Det er også en forudsætning for jobbet at du vil indgå i Vintertjenestens turnus i en af de administrative opgaver, der betyder at du, fra midt oktober til slut april, indgår i Vintertjenestens rådighedsvagt, der typisk indebærer, at du hvert 3. døgn har vagt i 24 timer, og kan blive kaldt ud til vintertjeneste.  
 
 Dine kompetencer 
 • du arbejder systematisk og analytisk  
 • du er vant til at tage ansvar for egne opgaver og sikre fremdrift  
 • du er udadvendt, fleksibel og serviceorienteret og god til at være opsøgende i forhold til udvikling og sparring med relevante samarbejdspartnere  
 • du trives med den brede dialog og begår dig naturligt på alle medarbejderniveauer  
 • du har gode it-kompetencer, vi arbejder med Office-pakken, eDoc, Kvantum, Vinterman og flere andre systemer  
 • du har humor og teknisk flair  
 • du er robust og kan tåle pres og opmærksomhed fra presse og politikere, da vintertjeneste er en opgave, der er stor opmærksomhed omkring. 
Dine kvalifikationer  
Vi vægter din erfaring med at tilrettelægge, koordinere og sikre eksekvering af praktiske opgaver højt. Det er sjældent at du selv skal skrue på noget, men det er vigtigt at du har teknisk indsigt og kan vælge de rigtige løsninger.  
 
Du kan således både komme fra det tekniske miljø som mekaniker eller værkfører med erfaring og flair for projektarbejde eller, du kommer fra en mere koordinerende stilling i en anden branche og samtidig har stor interesse for teknik.  
 
Arbejdspladsen  
Byens Drift hører organisatorisk til i Teknik- og Miljøforvaltningen, det er en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, der lægger vægt på godt samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte, samt resultater, der rykker for København.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
I henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge inkl. frokostpause.  
 
Interesseret?  
Yderligere information kan fås hos enhedschef Torbjörn Häggquist 4049 9448 (indtil 30. juli) og herefter hos centerchef Vibeke Vedel på 2715 9084.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 20. august 2017.  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 34/35.  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.