Trin 1 - Meld dig ledig

Du skal i første omgang melde dig ledig hos din a-kasse og på jobnet.dk.

Derefter skal du udfylde og sende en ledighedserklæring til din a-kasse. Du finder erklæringen på din a-kasses hjemmeside.

Meld dig ledig på jobnet.dk

Husk, at du skal søge job i hele din ledighedsperiode - også i de perioder du deltager i kurser eller er i aktivering.

Du kan altid få hjælp i dit jobcenter. Find ud af, hvilket jobcenter du hører til

Trin 2 - Tjek jobforslag hver uge

Du skal logge på jobnet.dk mindst hver 7. dag og tjekke, hvad der er af jobforslag til dig.

Trin 3 - Opret dit cv

Indenfor de første 2 uger af din ledighed skal du oprette et cv på jobnet.dk, som din a-kasse skal godkende.

Læs om det gode cv

 

 

Trin 4 - Samtaler i a-kassen og jobcentret eller hos anden aktør

 • Inden for 2 uger
  Du skal til cv-samtale i din a-kasse – sammen med en gruppe af andre ledige medlemmer – hvor du bliver vejledt i at lave et fyldestgørende cv, og får at vide hvordan du i det hele taget forholder dig som ledig.
   
 • I løbet af de første 6 måneder 
  I jobcentret - du skal til 6 samtaler i jobcentret i løbet af de første 6 måneder - ca. en gang om måneden. Din a-kasse deltager evt. i 1. samtale og i den samtale, der finder sted i 5. eller 6. måned, medmindre du ikke ønsker det.
  I a-kassen - i løbet af de første 6 måneder skal du til 2 rådighedssamtaler i din a-kasse. Den første, inden der er gået 3 måneder - og den anden, inden der er gået 6 måneder.
   
 • Efter 6 måneder
  Du skal til samtale i jobcentret hver 3. måned - og til rådighedssamtaler i din a-kasse efter behov.

Forbered dig inden samtalen
Du skal inden samtalen logge på din personlige side på siden KBHiJob og skrive om dine job- eller uddannelsesønsker, så du kan være med til at sætte dagsordenen. Her kan du også få inspiration til din jobsøgning og se beskeder fra jobcentret. Du skal bruge dit NemID - og medbringe det til samtalen i jobcentret.
Gå til din personlige side på KBHiJob

Book dit næste møde
På jobnet.dk skal du selv vælge tidspunktet for, hvornår du skal til din næste samtale i jobcentret. Læs mere om, hvordan du booker dine samtaler i jobcentret fremover

OBS! Skal du starte i et job, på barsel eller på pension inden for 6 uger, så ring til os og giv besked. Det betyder nemlig, at du ikke behøver at komme til samtale i jobcentret, men at vi kan tage samtalen med dig over telefonen.   

Trin 5 - Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, videregående uddannelse

Inden for tre måneder som ledig skal du i gang med et af vores tilbud, som kan hjælpe dig med at komme i arbejde. Det kan eksempelvis være en 6 ugers jobrettet uddannelse eller en virksomhedspraktik. 

Seks ugers jobrettet uddannelse 

Hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort, videregående uddannelse, der også er en erhvervsfaglig uddannelse, kan du tage en jobrettet uddannelse i op til 6 uger - og få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for. 

Du kan kun få én jobrettet uddannelse. Du skal være færdig med uddannelsen, inden du har været ledig i 6 måneder, hvis du er under 25 år, og inden 9 måneder, hvis du er over 25 år. 
Læs mere om uddannelsen

Voksenlærling

Hvis du er over 25 år og enten ufaglært eller har en faglig uddannelse, du ikke har brugt i 5 år, kan du blive faglært via en såkaldt voksenlærling-ordning. 
Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. 
Læs mere om, hvordan du kan blive faglært.

Læse-, skrive- eller regnetest

Har du problemer med at læse, skrive og regne? Hvis du er under 25 år, og har du ikke afsluttet din ungdomsuddannelse, vil du altid blive testet for, om du har svært ved at læse, skrive eller regne. Er du over 25 år, kan du vælge at tage en test, som vi så vurderer ud fra, om det er relevant, at du får et læse-, skrive- eller regnekursus. 

Praktik, løntilskud eller jobrotation i en virksomhed 

Hvis du ikke har behov for mere uddannelse, skal du sammen med dit jobcentret finde ud af hvilket tilbud, der så kan være det rette for dig. Det kan være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. Du kan allerede fra din første ledighedsdag starte i en virksomhedspraktik. Når du har været ledig i 6 måneder, kan du starte i en stilling med løntilskud eller i en jobrotationsordning. 
Læs mere om ordningerne

Få papir på dine erfaringer

Har du erhvervserfaring, og vil du gerne i gang med en uddannelse, kan du bede jobcentret om en såkaldt realkompetencevurdering. Det foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, laver en vurdering af dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og reducere uddannelseslængden. Tal med dit jobcenter, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 

Ledig mere end 16 måneder

Hvis du stadig er ledig efter 16 måneder, vil du få en særlig indsats med eksempelvis en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og en virksomhedspraktik eller et løntilskud.

Få inspiration til din jobsøgning 

Trin 5 - Hvis du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse

Hvis du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, har du oftest ikke behov for mere uddannelse, men derimod pratisk erhververfaring. Du skal derfor sammen med dit jobcentret finde ud af hvilket tilbud, der kan være det rette for dig - om det skal være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation.

Du kan allerede fra din første ledigheddag starte i en virksomhedspraktik.

Når du har været ledig i 6 måneder, kan du starte i en:

Dagpenge ophører efter 2 år

Vær opmærksom på, at dine dagpenge ophører efter 2 år. Hvis du har arbejdet undervejs, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode i op til et år.
Har du spørgsmål til dine dagpenge, er det altid din a-kasse, du skal ringe eller skrive til. Det er a-kassen, der vurderer, om du er berettiget til dagpenge.

Læs om reglerne for dagpenge og dine muligheder, hvis din dagpengeperiode ophører.