Tilbud til kontanthjælpsmodtagere

Virksomhedsforberedende forløb

Til dig der er over 30 år og modtager kontanthjælp.

Forløbet varer 13 uger med 13 timers aktivitet om ugen - bestående af ét eller flere af disse elementer:

 • Undervisning med følgende indhold: Arbejde med din jobprofil, CV, jobsøgning, afklaring af job- og uddannelsesmuligheder
 • Hurtig etablering af intern og ekstern virksomhedspraktik
 • Afklaring af faglige kompetencer
 • Samtaler, hvor vi udarbejder individuelle træningsmål samt konkrete uddannelse og beskæftigelsesmål. 
 • Arbejdsmarkedsrettede workshops     
 • Sundhedsaktiviteter – fitness og yoga

Formålet er, at du inden for 13 uger kommer i praktik eller løntilskud eller får lagt en uddannelsesplan. Ved at komme i praktik eller løntilskud får du mere erhvervserfaring og et bedre netværk. Undervejs følger vi dig tæt - blandt andet via en mentor.

Adresse: Sydbanestien 6, 2450 København SV, Tlf: 82 56 54 00

 
Afklaringsforløb

Dette forløb er for dig, der er på kontanthjælp, men som i en længere periode har været fraværende fra arbejdsmarked og derfor skal afklares i forhold til, om du ska have andre støtteordninger. Det sker primært i form af afprøvning på en virksomhed - evt. kombineret med sundhedsaktiviteter i Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. 

Forløbet varer 17 uger, hvor vi afdækker din evne til at være på arbejdsmarkedet eller lign. Det kan blandt andet bestå af et eller flere af disse elementer:

 • Støttende og afklarende udviklingssamtaler
 • Etablering af virksomhedsforberedende og afklarende træning indenfor køkken/kantine, rengøring og grønne områder
 • Holdaktiviteter der støtter din udvikling
 • Udarbejde individuelle træningsmål samt konkrete uddannelse og beskæftigelsesmål. 
 • Arbejdsmarkedsrettede workshop     
 • Færdigheder indenfor IT- medborgerskab, NEM-ID, jobnet, e-boks mm.
 • Mulighed for personlig vejledning og sundhedsaktiviteter efter behov

Adresse: Sydbanestien 6, 2450 København SV, Tlf: 82 56 54 00

NOOR

NOOR henvender sig til dig, som er flygtning eller indvandrer med krigstraumer eller traumatiserende livshændelser, som har givet dig psykiske problemer – eksempelvis en posttraumatisk stresstilstand (PTSD). Formålet er at afklare din helbreds- og beskæftigelsesmæssige situation med henblik på at finde ud af, om du kan komme i arbejde, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller andet.

Forløbet i NOOR består af et basisforløb og et efterfølgende udviklingsforløb. I basisforløbet får du samtaler med vejleder, jobkonsulent og evt. en psykolog og kan deltage i aktiviteter. Herefter finder I ud af, om du skal fortsætte i udviklingsforløbet, der består af individuelle og fælles aktiviteter, der blandt andet skal hjælpe med at genopbygge og udvikle dine personlige, faglige og sproglige kompetencer. Vi ser på din helbredsmæssige situation, tilbyder danskundervisning og evt. kombineret med et praktikforløb eller en løntilskudsstilling i en virksomhed.

FVU kombi (forberedende voksenundervisning)

Dette forløb er rettet mod dig på kontanthjælp, som ikke umiddelbart er klar til at varetage et job - og som har brug for at forbedre dit danske sprog. Målet er, at du bliver klar til at tage et job eller komme uddannelse og bedre til dansk. Forløbet består af et 13-ugers kursus i dansk på FVU-niveau samt forskellige aktiviteter. Undervejs kan du få hjælp fra en jobkonsulent til at komme i praktik og/eller et job med løntilskud. Du får desuden mulighed for at komme i en intern praktik i CAB indenfor: Køkken, rengøring, grønne områder eller pedel og transport.

Du får vejledning, både individuelt og i en gruppe. Du kan desuden deltage i fysiske aktiviteter som afspænding og fitness og deltage i et forløb i et sundhedscenter. Du kan også få tilknyttet en personlig vejleder - eller en mentor, hvis du starter i en virksomhed eller på en uddannelse.

Tilbud til sygedagpengemodtagere

Modtager du sygedagpenge, fleksydelse eller ressourceforløbsydelse, så har vi følgende tilbud til dig: 

Virksomhedsrettet forløb - for sygedagpengemodtager

Formålet med et virksomhedsrettet forløb er, at du under din sygemelding enten fastholder tilknytningen til din arbejdsplads, eller at du ny-orienterer dig i forhold til arbejdsmarkedet. Forløbet består primært af gruppeaktiviteter med enkelte individuelle samtaler. 

Vi udvælger sammen aktiviteter, der vil skabe mest mulig fremskridt og udvikling for dig i forhold til både opgaver, trivsel og time-antal på virksomheden.

Forløbet hos CAB kan blandt andet bestå af et eller flere af disse elementer:

 • Jobworkshop - udformning af et virksomhedsrettet CV – kompetenceafklaring – beskæftigelsesplan
 • Trivselsboost workshop – en enkel metode til at bringe dig selv i en positiv tilstand
 • Afklaring og vejledning - Jobcoaching
 • Fokus på ressourcer i relation til arbejdsmarkedet
 • Jobrettede samtaler med jobkonsulent - opnå godt match med virksomhed
 • Mindfulnessredskaber
 • Fysisk træning - individuel træningsplan - målrettes konkrete skader eller smerter.

Forløbet varer ca. 6 uger med ca. 10 timers aktivitet om ugen.

Adresse: Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV, Tlf: 82 56 53 00

Virksomhedsforberedende forløb - for sygedagpengemodtagere og fleksjobberettigede

Formålet med et virksomhedsforberedende forløb er at afklare dine ressourcer og udviklingsmuligheder, og for fleksjobberettigede at understøtte din jobsøgning. Forløbet foregår næsten altid som en praktik på en virksomhed.

Vi er din professionelle samarbejdspartner, som vil vejlede og give dig sparring i din jobsøgningsproces, så du har de bedste forudsætninger for at komme i arbejde. Dit virksomhedsforberedende forløb er en individuelt tilrettelagt afprøvning, hvor vi sammen med dig arbejder på at afklare dit nuværende ståsted. Derefter lægger vi en konkret plan for en relevant virksomhedsplacering.

Forløbet kan bestå af et eller flere af nedenstående elementer:

 • Jobworkshop - udformning af et virksomhedsrettet CV – kompetenceafklaring – beskæftigelsesplan
 • Trivselsboost workshop – en enkel metode til at bringe dig selv i en positiv tilstand
 • Afklaring og vejledning gennem samtaler med personlig vejleder
 • Jobcoaching - fokus på ressourcer i relation til arbejdsmarkedet
 • Jobrettede samtaler med jobkonsulent - opnå godt match med virksomhed
 • Mindfulnessredskaber
 • Fysisk træning - individuel træningsplan - målrettes konkrete skader eller smerter.

Forløbet varer ca. 10 uger med ca. 8 timers aktivitet om ugen.

Adresse: Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV, Tlf: 82 56 53 00

Tværfagligt forløb - for borgere med længerevarende sygdom

Et tværfagligt forløb kan indeholde individuelle samtaler med en jobkonsulent, en jobcoach og eventuelt en psykolog og/eller en fysioterapeut. Derudover vil du ofte blive tilbudt relevante sundhedsaktiviteter.

Forløbet kan bestå af et eller flere nedenstående elementer: 

 • Jobworkshop - udformning af et virksomhedsrettet CV – kompetenceafklaring – beskæftigelsesplan
 • ​Trivselsboost workshop – en enkel metode til at bringe dig selv i en positiv tilstand
 • Afklaring og vejledning gennem samtaler med personlig vejleder
 • Jobcoaching - fokus på ressourcer i relation til arbejdsmarkedet
 • Jobrettede samtaler med jobkonsulent - opnå godt match med virksomhed
 • Mindfulnessredskaber
 • Fysisk træning - individuel træningsplan - målrettes konkrete skader eller smerter.

Forløbet varer op til 26 uger med ca. 7 timers aktivitet om ugen.

Adresse: Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV, Tlf: 82 56 53 00

Ressourceforløb -  for borgere der modtager ressourceforløbsydelse

Formålet med et ressourceforløb er at arbejde videre på de aktiviteter, der er aftalt i din indsatsplan med dit jobcenter.

Du kommer til at arbejde med erkendelse og forandring, samt delmål og mål for den periode, du er i forløb i CAB. Den første periode i ressourceforløbet foregår både som individuelle samtaler og gruppebaserede aktiviteter. Samtalerne kan for eksempel omhandle: Afklaring, konkretisering, justering, muligheder på trods af barrierer, cv og arbejdsmarked og beskæftigelsespotientiale.

I anden periode af dit ressourceforløb i CAB kombineres de individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteterne med en virksomhedsrettet indsats samt aktiviteter med fokus på kost og sundhed. Aktiviteterne kan for eksempel være: Fokus på motivation, ejerskab og forandring, virksomhedsplaceringer, faglig og personlig træning i interne praktikker, indsats i sundhedssektoren, mindfulness, indsats i forhold til sociale problemer og indsats i forhold til at udvikle ressourcer /mulighed for job/uddannelse. Her vil du også få indsigt i en bred vifte af understøttende indsatser, der ligger i CAB. 

Nytteindsats

Nytteindsatsen henvender sig til dig, som er ledig men klar til at tage et job. Formålet med indsatsen er, at du løser en samfundsnyttig opgave, som ellers ikke ville blive løst, og samtidig deltager i et arbejdsfællesskab, mens du modtager din ydelse. Undervejs i forløbet skal du stadig have fokus på at komme i job eller uddannelse.

Indhold i nytteindsatsen
Du vil deltage i opgaver som: naturvedligeholdelse og vedligeholdelse af udendørs områder - herunder parkinventar, samt rengøring og lettere vedligehold.

Du får adgang til it og hjælp til at søge job og uddannelse. Hvis det er relevant, vil du kunne få en mentor eller jobkonsulentstøtte.

Hvis du er berettiget til at komme i virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud, kan du benytte denne mulifhed i stedet  - eller som en del af nytteindsatsen.

Varighed
Er du nyledig kontanthjælpsmodtager - skal du starte i nytteindsats senest mandag i din 9. ledighedsuge. Du stopper efter din 13. ledighedsuge. Du skal arbejde 25 timer om ugen.

Er du kontanthjælpsmodtager i gentagen aktivering, og har været ledig et stykke tid, skal du i nytteindsats i 13 uger - 25 timer om ugen.

Er du såkaldt åbenlyst uddannelsesparat skal du i nytteindsats ind til du starter på en uddannelse - 25 timer om ugen.

Adresse
Første mødedag er på Gl. Vasbygade 49, 2450 København SV, Tlf: 82 56 53 00