To botilbudsledere til Center Campo

Center Campo søger fra den 1. september 2017 to kompetente og handlekraftige botilbudsledere, som kan være med til at skabe sammenhængskraft og sikre driften på henholdsvis Strandviben og Fredskovvej.  
 
Begge tilbud er en del af centerfælleskabet CenterCampo, hvor staben har adresse i Abel Cathrines Gade Centeret tæller samlet set fem tilbud, som fordeler sig på ni botilbud, to dagtilbud og et aflastningstilbud.  
 
Om Strandviben  
Strandviben er et tilbud primært målrettet borgere med erhvervet hjerneskader, hvoraf nogle borgere også har problemstillinger i tilknytning til deres differentierede diagnoser.  
 
Tilbuddet har adresse på Strandlodsvej på Amager og Vibevej i København NV, og ledelsen består af én botilbudsleder og tre afdelingsledere.  
 
Om Fredskovvej  
Fredskovvej er et skærmet tilbud beliggende i Dianalund tæt på skov og by. Tilbuddet har 10 pladser, men har på nuværende tidspunkt syv borgere boende på tilbuddet.  
Tilbuddets målgruppe er karakteriseret ved varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser kombineret med forskellige psykiske problemstillinger som fx autisme, ADHD, OCD, skizofreni, Tourettes syndrom, depression og angst. 
 
Du kan læse mere om Strandviben, Fredskovvej og CenterCampo på http://centercampo.kk.dk  
 
Vi søger dig, som  
 • har en relevant social- eller sundhedsfaglig baggrund, samt lederuddannelse og ledererfaring  
 • er en god personaleleder og som samtidig formår at have et skarpt fokus på at driften  
 • har gode kommunikative evner i skrift og tale og besidder evnen til at kommunikere på flere nivauer  
 • er tydelig og synlig i sin profil og har det store overblik  
 • kan sammenkæde økonomisk administration med botilbuddets og centerets pædagogiske udvikling.  
Dine primære ledelsesmæssige opgaver vil være
 • at varetage rollen som drifts-, udviklings-, og strategisk leder samtidig med, at du skal lede ledere  
 • at etablere og optimere arbejdsgange  
 • at have styr på budgetter og ressourcer  
 • at samarbejde med relevante parter i forhold til at efterleve tilbuddets, centerets og borgercenterets strategiplan  
 • at have overblik over visitationer, herunder samarbejdet med Borgercenter Handicap  
 • at have fokus på arbejdstidsplanlægning, arbejdsmiljø og trivsel  
 • at lede projekter og processer, fx implementering af forvaltningsmæssige styringsredskaber herunder ledelsesmæssige og politiske strategier  
 • sparring og supervision på såvel individ- som gruppeplan  
 • sikre at der udarbejdes pædagogiske og sundhedsfaglige handleplaner og at arbejdet hermed dokumenteres systematisk.  
Som botilbudsleder i Center Campo refererer du til centerchefen, og sammen med centerchef og de øvrige botilbudsledere udgør du centerledelsen.   
 
Yderligere information
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.  
 
Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til centerchef Karoline Winther Lund på 2322 9010.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 31. juli 2017.  
Samtaler afholdes mandag den 7. august.  
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.